Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Hỏi   Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư kiến nghị một số nội dung sau: Kiến nghị 1: “Dự án có nằm trong danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không”: (2) Kiến nghị 2: “Giấy chứng nhận đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì cấp mới, Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh là thu hồi”:
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    

(1) Kiến nghị 1: “Dự án có nằm trong danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không”:  

Về nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1144/SKH-KTĐN, ngày 13/6/2018 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến cụ thể làm cơ sở trả lời cho Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan được biết.

(2) Kiến nghị 2: “Giấy chứng nhận đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì cấp mới, Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh là thu hồi”:

Sau khi nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương dự án đầu tư Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông; địa điểm đề xuất thực hiện dự án tại xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông từ Trung tâm hành chính công tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngày 14/12/2017, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng và  Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông đã ký Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số 01/2017DL/TT và Văn bản sửa đổi hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất. Theo Khoản 3, Điều 189, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.” Do đó,  ngày 05/02/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc thu hồi 633.261 m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng cho Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 287326 với diện tích 633.261 m2, với mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm và thời hạn sử dụng đến hết ngày 19/6/2056.

Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 353/STNMT-QHGĐ, ngày 09/3/2018) thì Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông lập dự án trồng cây ăn trái theo hướng bền vững không làm thay đổi diện tích, mục đích và thời hạn sử dụng đất so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 287326 đã cấp cho Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông.

 Như vậy, dự án đầu tư Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (dự án không làm thay đổi mục đích sử dụng đất) theo quy định tại Điều 32, Luật Đầu tư.

Theo quy định tại Điều 36 của Luật Đầu tư thì dự án đầu tư của Nhà đầu tư trong nước không thuộc diện bắt buộc phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  Trường hợp, Nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37, Luật Đầu tư nên Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 8267232832, chứng nhận lần đầu ngày 23/3/2018 và đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 26/4/2018.

Như vậy, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông là đúng theo quy định và Nhà đầu tư  tiếp tục được sử dụng đất đúng mục đích theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 189, Luật Đất đai năm 2013.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.

Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 182
ngày hôm nay 6399
ngày hôm qua 2279
tuần này 16194
tất cả 103063