Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Hỏi   Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn số 2232/STNMT-QHGĐ ngày 23/11/2017):

Ngày 10/4/2013, UBND huyện Krông Nô ban hành Tờ trình số 41/UBND-TNMT về việc đề nghị thu hồi đất Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu.

Ngày 30/5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 638/TN&MT-QHGĐ báo cáo UBND tỉnh, trong đó đã đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương gia hạn việc thực hiện dự án của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu đến hết ngày 31/12/2013.

Ngày 19/6/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2567/UBND-NN về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu, trong đó đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu đến hết ngày 31/12/2013. Nếu quá thời hạn này mà đơn vị không triển khai thực hiện dự án thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi diện tích đất của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu theo quy định.

Ngày 06/11/2013, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 63121000051 do UBND tỉnh Đắk Nông cấp ngày 17/9/2009 cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu với lý do Nhà đầu tư không thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Ngày 08/12/2014, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 129/TB-UBND về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Krông Nô, trong đó giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với dự án của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu.

Ngày 03/02/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 266/TN&MT-QHGĐ báo cáo UBND tỉnh về việc thu hồi đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Krông Nô theo chỉ đạo tại Thông báo số 129/TB-UBND ngày 8/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 13/3/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1024/UBND-NN về việc thu hồi đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Krông Nô, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan lập thủ tục thu hồi đất đối với dự án của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Sông Cầu.

Ngày 04/6/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng, với tổng diện tích đất thu hồi là 707,96 ha.

Ngày 14/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành bàn giao diện tích đất thu hồi của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu theo quyết định nêu trên bàn giao cho UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (có mời Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu nhưng đơn vị không tham gia).

          Do đó, việc thu hồi đất của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu là tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu chấp hành theo Quyết định số 797/QĐ-UBND, ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu giao UBND huyện Krông Nô quản lý, bố trí sử dụng.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.

Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
Kiến nghị của Công ty TNHH LN Đức Hòa
Kiến nghị: xem xét giải quyết kiến nghị trả vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đơn vị chủ rừng hiện nay Công an tỉnh đang tạm giữ .
Kiến nghị của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông
Khó khăn: Ngày 19/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 955/TN&MT-QHGĐ về việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ thẩm định và lập hồ sơ giao đất, trong đó yêu cầu Ban trị sự bổ sung hồ sơ bồi thường, giả...
Kiến nghị của Công ty TNHH Hồng Đức
Kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Hồng Đức:
Kiến nghị của HTX Đồng Tiến
Khó khăn: HTX tổ chức chăn nuôi heo theo công nghệ cao với quy mô 1800 con heo nái. Năm 2017. HTX cần hỗ trợ nâng cấp đường điện trung thế để đáp ứng nhu cầu sử dụng diện cho trang trại (khoảng 800m) và nâng cấ...
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 20
ngày hôm nay 112
ngày hôm qua 1500
tuần này 3292
tất cả 92326