TIN TỨC
Trang chủ  Thông báo
Kê hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công lĩnh vực đầu tư năm 2022
Đăng ngày: (28-10-2022); Số lượt đọc: 1225
 KẾ HOẠCH

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công

lĩnh vực đầu tư năm 2022

 

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công lĩnh vực đầu tư như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá khách quan chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở. Thông qua đó, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, đo lường đảm bảo khoa học, khách quan, phù hợp với điều kiện, nguồn lực và tình hình thực tế tại Sở; phản ánh thực tế tình hình phối hợp với các cơ quan trong tỉnh nhằm tham mưu thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức thuộc Sở.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi khảo sát

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thời gian khảo sát tiến hành trong năm 2022: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/10/2022.

2. Đối tượng khảo sát

Tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính công tỉnh

3. Phương pháp thực hiện

Công tác khảo sát thu thập ý kiến được thực hiện bằng phương pháp khảo sát trực tiếp (thông qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc trực tuyến

4. Mẫu phiếu và số lượng khảo sát

Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát đối với các tổ chức, công dân có phát sinh hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở (có phụ lục biểu mẫu khảo sát kèm theo).

Số lượng phiếu khảo sát căn cứ vào danh sách tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư có yêu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư (Dự kiến khoảng 100 phiếu khảo sát).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao Tổ biên tập website đăng tải Kế hoạch và Phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công lĩnh vực đầu tư lên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Giao Phòng Kinh tế đối ngoại thực hiện các nội dung sau:

+ Rà soát, lập danh sách địa chỉ liên hệ của các tổ chức, cá nhân là nhà đầu tư có yêu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư từ 01/01/2022 đến 30/10/2022.

+ Phối hợp với Văn phòng Sở gửi Phiếu khảo sát đến các tổ chức, cá nhân để lấy ý kiến khảo sát.

+ Tổng hợp số liệu, hồ sơ biểu mẫu, báo cáo kết quả thống kê theo yêu cầu.

              Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các phòng báo cáo Lãnh đạo Sở (thông qua Phòng Kinh tế đối ngoại) xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.
File đính kèm: 1. document_18.pdf (621.46 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 40
ngày hôm nay 165
ngày hôm qua 2041
tuần này 8148
tất cả 247161