Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Hỏi   Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện sớm cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện dự án”.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    Sau khi nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chưa chấp thuận chủ trương đầu tư (tại Bác cáo số 176/BC-SKH, ngày 04/6/2018);  lý do: vị trí khu đất Nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án (có nguồn gốc thu hồi của Công ty TNHH MTV Thuận Tân) là đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 167/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 493/VPUBND-KTKH, ngày 07/6/2018; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công, … để tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể đối với việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo đúng quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến về phương án xử lý đối với dự án theo quy định tại Nghị định số 167/NĐ-CP, ngày 31/12/2018 ( tại Công văn số 1165/SKH-KTĐN, ngày 15/6/2018). Vì vậy, sau khi nhận được ý kiến của Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.

Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 51
ngày hôm nay 105
ngày hôm qua 2041
tuần này 8088
tất cả 247101