Hệ thống Văn bản


  • lấy ý kiến người dân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (22-08-2019)
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại 2317/UBND-KTKH nagyf 225/2019 của UBND tỉnh và Thông báo số 25/TB-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh, về kết luận Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 8, thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh năm 2019. Trong đó, HĐND tỉnh thống nhất thông qua Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ kết cấu hạ tầng các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 tại Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh năm 2019.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 19
ngày hôm nay 734
ngày hôm qua 913
tuần này 13615
tất cả 1732935