Đầu tư


 • V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư 09 tháng đầu năm 2021 (11-10-2021)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đề nghị các Nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của nhà đầu tư theo Đề cương báo cáo đính kèm.
  Trường hợp, Nhà đầu tư thực hiện nhiều dự án thì mỗi dự án lập một báo cáo riêng. Việc chấp hành chế độ báo cáo là trách nhiệm của Nhà đầu tư và là cơ sở để cơ quan Nhà nước xem xét giải quyết các vướng mắc, khó khăn, cũng như các chính sách ưu đãi, khuyến khích mà Nhà đầu tư được hưởng theo quy định khi thực hiện dự án đầu tư.
  Báo cáo của Nhà đầu tư xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông chậm nhất ngày 22/10/2021; Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
 • V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư 06 tháng đầu năm 2021 (21-06-2021)
  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 1163/SKH-KTĐN ngày 16/6/2021, yêu cầu Chủ dự án báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư của nhà đầu tư theo Đề cương báo cáo đính kèm.
  Trường hợp, Nhà đầu tư thực hiện nhiều dự án thì mỗi dự án lập một báo cáo riêng. Việc chấp hành chế độ báo cáo là trách nhiệm của Chủ dự án và là cơ sở để cơ quan Nhà nước xem xét giải quyết các vướng mắc, khó khăn, cũng như các chính sách ưu đãi, khuyến khích mà Nhà đầu tư được hưởng theo quy định khi thực hiện dự án đầu tư.
  Báo cáo của Nhà đầu tư xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông trước ngày 30/6/2021; Địa chỉ: Đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
 • Đề cương báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách năm 2021 (16-03-2021)
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 50
ngày hôm nay 1566
ngày hôm qua 854
tuần này 1567
tất cả 3108898