Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Công ty TNHH Bảo Lâm
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Hỏi   Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụng.
Kiến nghị 2: Không treo nợ và đòi nợ phát sinh từ năm 2005 đến nay trên diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị người dân chiếm.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    Kiến nghị 1: Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn số 2232/STNMT-QHGĐ ngày 23/11/2017):

Đối với nội dung này, đề nghị Công ty TNHH Bảo Lâm có văn bản đề nghị giao trả diện tích đất không có nhu cầu sử dụng bàn giao về cho địa phương quản lý kèm theo bản đồ khu đất đề xuất thu hồi. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra, giải quyết theo quy định.

Kiến nghị 2: C
ục Thuế tỉnh trả lời (Công văn số 1259/CT-THNVDT ngày 22/11/2017):

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất và thu nộp tiền thuê đất.

Căn cứ các quy định trên, Cơ quan Thuế phát hành Thông báo nộp tiền thuê đất căn cứ vào đơn giá thuê đất và diện tích thuê đất tại Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Đắk Nông. Trường hợp có sự thay đổi về diện tích đất thuê dẫn đến sự thay đổi về số tiền thuê phải nộp thì Công ty phải khai lại hồ sơ nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước và nộp cho Cơ quan Thuế chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày được UBND tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản ghi nhận sự thay đổi về diện tích đất thuê.

Đối với diện tích đất bị lấn chiếm nhưng chưa có quyết định cho thuê đất mới, cơ quan thuế không có cơ sở để điều chỉnh Thông báo nộp tiền thuê đất.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.

Kiến nghị: Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
Kiến nghị của Công ty TNHH LN Đức Hòa
Kiến nghị: xem xét giải quyết kiến nghị trả vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đơn vị chủ rừng hiện nay Công an tỉnh đang tạm giữ .
Kiến nghị của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông
Khó khăn: Ngày 19/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 955/TN&MT-QHGĐ về việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ thẩm định và lập hồ sơ giao đất, trong đó yêu cầu Ban trị sự bổ sung hồ sơ bồi thường, giả...
Kiến nghị của Công ty TNHH Hồng Đức
Kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Hồng Đức:
Kiến nghị của HTX Đồng Tiến
Khó khăn: HTX tổ chức chăn nuôi heo theo công nghệ cao với quy mô 1800 con heo nái. Năm 2017. HTX cần hỗ trợ nâng cấp đường điện trung thế để đáp ứng nhu cầu sử dụng diện cho trang trại (khoảng 800m) và nâng cấ...
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 46
ngày hôm nay 144
ngày hôm qua 1500
tuần này 3324
tất cả 92358