TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định đánh giá “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã.
Đăng ngày: (16-04-2020); Số lượt đọc: 258
Ngày 14/02/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND, về công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND tỉnh các huyện, thành phố. Theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 90.75 điểm, xếp vào nhóm 1 đối với các Sở, ban, ngành….. Chỉ số cải cách hành chính đã triển khai thực hiện tốt như:

1. Công tác chỉ đạo điều hành (CCHC) của Sở kết quả 15 điểm: đạt 100%;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPP của Sở kết quả 9.50 điểm: đạt 95 %;

3. Cải cách thủ tục hành chính của Sở kết quả 18.25 điểm: đạt 98.65 %;

4. Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước của Sở kết quả 10 điểm: đạt 100%;

5. Cải cách tài chính công của Sở kết quả 6.5 điểm: đạt 100%.

Tổng hợp chấm điểm cho thấy một số chỉ số đạt khá cao nhưng còn một số chỉ số đạt kết quả chưa cao như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xác định cơ cấu ngạch công chức, viên chức, theo vị trí việc làm, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nguyên nhân là do chưa được UBND tỉnh phê duyệt Bản mô tả vị trí việc làm; kế hoạch đào tạo chưa đạt được kế hoạch đề ra; hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, do tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ không đạt; cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý sử dụng chữ ký số trao đổi văn bản điện tử đạt kết quả chưa cao đã ảnh hưởng đến kết quả chung.

 Chính vì vậy, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

 Để thực hiện được những mục tiêu nêu trên, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Sở. Do đó Lãnh đạo Sở đã có những chỉ đạo quyết liệt thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để thuận lợi cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra một số những giải phap sau:

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức:

Cán bộ công chức đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công vụ, xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp lãnh đạo quản lý cấp Sở và lãnh đạo quản lý cấp phòng, lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính và các lớp tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế… nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt là những kỹ năng nghiệp vụ hành chính, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu trong quá trình thực thi công vụ.Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức phải được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về năng lực công tác, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn.

 Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng khung năng lực vị trí việc làm của Sở đã được phê duyệt.

 Chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cán bộ, công chức cần được trang bị những phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu quả, kịp thời để trang bị các phương tiện cũng như các điều kiện làm việc cần thiết để giúp các bộ phận thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng và thuận lợi; từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là một đòi hỏi khách quan của công tác cải cách hành chính. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường số dịch vụ công trực tuyến lên cấp  độ 3  (tiếp nhận hồ sơ qua môi trường mạng); mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các huyện còn lại của tỉnh; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất  lượng theo tiêu  chuẩn TCVN I SO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính. Công nghệ thông tin được coi là “cánh tay đắc lực” phục vụ cho cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, giúp công việc được giải quyết nhanh gọn, chính xác; giúp công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo được thực hiện thuận lợi.

 Người viết: Trần Thị Dịu

File đính kèm:
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 30
ngày hôm nay 53
ngày hôm qua 1721
tuần này 10221
tất cả 1547001