TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Đánh giá việc triển khai lập kế hoạch đầu tư cấp xã các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (05-12-2018); Số lượt đọc: 139
 Qua kiểm tra thực tế, việc lập kế hoạch đầu tư cấp xã các chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều xã thực hiện chưa tốt, việc lập kế hoạch chỉ mới thực hiện thống kê danh mục các công trình, dự án đầu tư theo nhu cầu của các thôn, chưa tổ chức họp thôn để triển khai cụ thể việc tham gia của cộng đồng, việc huy động các nguồn lực khác chưa được chú trọng, danh mục công trình, dự án chưa thể hiện thứ tự ưu tiên. Trong quá trình kiểm tra thực tế có nhiều xã chưa chú trọng đến công tác lập kế hoạch đầu tư cấp xã hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, một số xã chưa thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia theo Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công tác hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư cấp xã ở một số huyện chưa được chặt chẽ, dẫn đến việc triển khai thực hiện ở xã chưa hiệu quả; cơ quan chuyên môn cấp huyện chưa triển khai hướng dẫn để các xã triển khai cụ thể, các xã chưa chú trọng đến công tác lập kế hoạch đầu tư; việc thông báo nguồn lực hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình mục tiêu quốc gia của các huyện cho các xã còn chậm, dẫn đến xã không có cơ sở để lập kế hoạch đầu tư sát với thực tế nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm.

Nguyên nhân:

- Do công tác lập kế hoạch đầu tư chưa được rà soát và thực hiện chặt chẽ, dẫn đến nhiều công trình, dự án khi lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư chưa sát với thực tế về quy mô và sự tham gia đóng góp của người dân, dẫn đến khi triển khai thực hiện nhiều dự án giao thông nông thôn không huy động được sự tham gia của người dân, trong khi công trình vẫn triển khai thi công xong, bàn giao đưa vào sử dụng bằng phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Đối với các xã được hưởng Chương trình 135: Hằng năm Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông tiến hành hướng dẫn, đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cho người dân, cho các xã thực hiện Chương trình này, trong đó có chuyên đề Hướng dẫn lập kế hoạch và đầu tư cấp xã, thôn, triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia do Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tuy nhiên các xã chưa chú trọng tham gia, dẫn đến nhiều xã 135 chưa thực hiện việc lập kế hoạch đầu tư theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Công tác lập hồ sơ dự án đầu tư triển khai thực hiện cơ chế đặc thù theo hình thức rút gọn quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của các chủ đầu tư chưa có sự đồng bộ, thống nhất; đối với các hồ sơ công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại Nghị định trên yêu cầu lập hồ sơ xây dựng đơn giản thay cho lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế đa số các chủ đầu tư đều lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; có nhiều xã thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (khi đã có thiết kế mẫu hoặc các công trình kết cấu đơn giản như đường bê tông giao thông nông thôn, …), tư vấn quản lý, giám sát dự án là chưa phù hợp với quy định tại Nghị định trên.

- Các chủ đầu tư thực hiện lựa chọn đơn vị thi công công trình, dự án khi chưa có sự thống nhất không đủ năng lực triển khai thực hiện của cộng đồng dân cư thụ hưởng; quá trình lựa chọn tốp thợ ở địa phương triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trong hợp đồng triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu thông tin của đại diện tốp thợ.

- Quá trình lưu trữ hồ sơ dự án của các chủ đầu tư chưa khoa học, trong quá trình kiểm tra thực tế hồ sơ, chủ đầu tư mất nhiều thời gian tìm hồ sơ, có công trình, dự án không tìm được đầy đủ hồ sơ.

                                                                                

                                                                              Khúc Thị Thoi – Trưởng phòng KGVX

File đính kèm:
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 55
ngày hôm nay 331
ngày hôm qua 1609
tuần này 4967
tất cả 585374