TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (12-07-2017); Số lượt đọc: 214
Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3633/UBND-NC ngày về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

- Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg nêu trên.

- Giao Chánh Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã để kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; quyết định thanh tra, kiểm tra thiếu căn cứ, không ban hành được kết luận thanh tra, kiểm tra theo các dấu hiệu vi phạm. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định. Đồng thời, tổng hợp, định kỳ hàng quý tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg theo quy định./.

File đính kèm:
DPI Dak Nong
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 68
ngày hôm nay 175
ngày hôm qua 1924
tuần này 8208
tất cả 10947