Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
 Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Trung tâm Hành chính công. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do Trung tâm Hành chính công chuyển sang, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính đầy đủ, hợp hệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì thông báo bằng văn bản nội dung chưa đảm bảo cho cho Trung tâm Hành chính công để hướng dẫn Nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công chuyển sang, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra thực địa hoặc gửi lấy ý kiến thẩm định nội dung dự án.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Trung tâm Hành chính công chuyển sang, các đơn vị được lấy ý kiến cho ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong đó nêu rõ, đồng ý hay không đồng ý với đề xuất thực hiện dự án của nhà đầu tư (nêu rõ lý do).

- Trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ ngày Trung tâm Hành chính công chuyển sang, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định theo quy định để trình UBND tỉnh và tham mưu văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy/Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có).

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc, UBND tỉnh xem xét chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 3. Trả kết quả

UBND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư gửi kết quả sang Trung tâm Hành chính công trả cho tổ chức.

Cách thức thực hiện
 
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư giữa bên nhận bảo đảm và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

- Hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng cấp tín dụng hoặc hợp đồng mua bán nợ (nếu có);

- Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch bảo đảm (nếu có);

- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp bên nhận bảo đảm, cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản (nếu có);

- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm.


b) Số lượng hồ sơ: 7 bộ
Thời hạn giải quyết
 
Cơ quan thực hiện
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đối tượng thực hiện
 
Kết quả thực hiện
Văn bản điều chỉnh dự án đầu tư
Lệ phí
không
Tên mẫu đơn, tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
 
Căn cứ pháp lý
 

- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 76
ngày hôm nay 1800
ngày hôm qua 4285
tuần này 10795
tất cả 2881143