Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

1. Thẩm định

- Tổ chức thẩm định kiểm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến nhận xét căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan về các nội dung sau đây:

a) Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Lý do điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: điều chỉnh giá gói thầu, nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu... Các tình huống phát sinh trong đấu thầu dẫn đến việc phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

b) Căn cứ pháp lý để lập điều chỉnh, bổ sungkế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Về cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sungvà những lưu ý cần thiết (nếu có).

c) Nội dung văn bản trình duyệt điều chỉnh, bổ sungkế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Về các nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh và về sự tuân thủ hoặc phù hợp với quy định của pháp Luật đấu thầu, của pháp luật khác có liên quan cũng như yêu cầu của dự án và những lưu ý cần thiết khác (nếu có) đối với phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh;

- Về sự phù hợp của tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) so với tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt.

d) Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu:

Trường hợp cần có nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu thì đề xuất người có thẩm quyền cử cá nhân hoặc đơn vị để tham gia giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

- Tổ chức thẩm định đưa ra nhận xét chung về kế hoạch lựa chọn nhà thầuđiều chỉnh và ý kiến thống nhất hay không thống nhất với đề nghị của chủ đầu tư đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh. Trường hợp thống nhất thì đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh; trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể và đề xuất biện pháp giải quyết để trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Phê duyệt

Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Cách thức thực hiện
 1. Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của tổ chức thẩm định.

 2. Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của người có thẩm quyền

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 1. Thẩm định

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sungkế hoạch lựa chọn nhà thầu (bản gốc);

- Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) và điều chỉnh (nếu có) (bản sao);

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật ) và điều chỉnh (nếu có) (bản sao);

- Hồ sơ tổng mức đầu tư được phê duyệt (bản sao)

- Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình và điều chỉnh (nếu có) đối với dự án đầu tư (bản sao);

 - Hồ sơ dự toán được phê duyệt (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

- Cơ sở chứng minh nguồn vốn đã được bố trí để thực hiện dự án (Quyết định hoặc văn bản thông báo) (bản sao).

- Ý kiến của các Bộ, Sở, Ngành, Cơ quan liên quan (nếu có).

2. Phê duyệt

- Các tài liệu nêu tại Mục 1

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh.


b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết
Thời gian thẩm định tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.
Cơ quan thực hiện
 Đơn vị thẩm định; Người có thẩm quyền

Đối tượng thực hiện
 Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kế điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Lệ phí
không có
Tên mẫu đơn, tờ khai
 - Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Mẫu số 2 kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Mẫu số 3 kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Yêu cầu thực hiện
 Không có
Căn cứ pháp lý
 - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 45
ngày hôm nay 1511
ngày hôm qua 854
tuần này 1512
tất cả 3108843