Công bố thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp:     Công ty TNHH Một thành viên Nam Nung

Địa chỉ:
Xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
 Công ty TNHH MTV Nam Nung thuộc diện cổ phần hóa trong năm 2018, theo Quyết định 1872/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ