Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Việc sửa đổi HSMT, HSYC được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT, HSYC.

- Văn bản sửa đổi HSMT, HSYC được coi là một phần của HSMT, HSYC và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT, HSYC từ Bên mời thầu.

- Trường hợp chủ đầu tư sửa đổi HSMT, HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT, HSYC đến nhà thầu theo quy định tại HSMT, HSYC. Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, HSĐX, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại HSMT, HSYC. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

Cách thức thực hiện

- Thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông;

- Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước thời điểm đóng thầu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

- Đối với sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành:

+ Đấu thầu trong nước: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu;

+ Đấu thầu quốc tế: tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu.

- Đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu sau khi phát hành:

Tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Cơ quan thực hiện

+ Bên mời thầu;

+ Chủ đầu tư.

Đối tượng thực hiện
Bên mời thầu.

Kết quả thực hiện
Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu.
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

Yêu cầu thực hiện

- Đáp ứng yêu cầu về thời hạn giải quyết;

- Thông báo cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu.

Căn cứ pháp lý

-       Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

-      Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-      Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

-      Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;

-      Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 19
ngày hôm nay 561
ngày hôm qua 1974
tuần này 2536
tất cả 1837712