Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Kiểm tra tờ trình phê duyệt danh sách ngắn

- Kiểm tra báo cáo thẩm định danh sách ngắn (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm có thẩm định danh sách ngắn)

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại đơn vị có trách nhiệm phê duyệt: Chủ đầu tư đối với gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển, bên mời thầu với gói thầu mua sắm thường xuyên

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định (đối với trường hợp sơ tuyển, mời quan tâm)

- Bản chụp Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Thời hạn giải quyết
 8 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

Cơ quan thực hiện

Chủ đầu tư

Đối tượng thực hiện
 
Kết quả thực hiện
Quyết định phê duyệt danh sách ngắn
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai

Không có

Yêu cầu thực hiện

Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 84
ngày hôm nay 773
ngày hôm qua 1974
tuần này 2748
tất cả 1837924