Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

1. Thẩm định

- Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc mời quan tâm;

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình mời quan tâm;

- Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ quan tâm; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ quan tâm;

- Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; giữa các cá nhân trong tổ chuyên gia;

- Các nội dung liên quan khác.

2. Phê duyệt

- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm trên cơ sở báo cáo thẩm định.

Cách thức thực hiện

1. Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định.

             2. Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị chủ đầu tư
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

1. Thẩm định

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm của bên mời thầu, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia;

- Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm của tổ chuyên gia; 

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời quan tâm, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ quan tâm của các nhà thầu và những tài liệu khác có liên quan.

2. Phê duyệt

- Các tài liệu nêu tại Mục 1

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Thời hạn giải quyết

1. Thẩm định: tối đa 16 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình.

2. Phê duyệt: tối đa 8 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc báo cáo thẩm định.

Cơ quan thực hiện

1. Đơn vị thẩm định

2. Chủ đầu tư

Đối tượng thực hiện
 T
Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (danh sách ngắn).
Lệ phí
0.05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng
Tên mẫu đơn, tờ khai
Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT

Yêu cầu thực hiện

- Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14 tháng 2 năm 2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 23
ngày hôm nay 291
ngày hôm qua 1099
tuần này 7124
tất cả 1831890