Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
               - Bước 1: BMT đăng tải thông tin về đấu thầu (KHLCNT, TBMT điện tử);

- Bước 2: BMT phát hành HSMT, HSYC qua mạng;

- Bước 3: Nhà thầu tải HSMT, dự thầu, upload HSDT qua mạng;

- Bước 4: Mở thầu qua mạng;

- Bước 5: BMT đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cách thức thực hiện
 - Sau khi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được chủ đầu tư phê duyệt, bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống, chọn phần đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng và đính kèm các file đã được soạn trong Bước 3 Khoản 1, Bước 3, Bước 5 Khoản 2 của Điều 6- Thông tư số 07/2016/TT-BKHDDT ngày 29/6/2016 và bản chụp (scan) văn bản phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư vào thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng rồi đăng tải công khai trên Hệ thống
- Thực hiện online thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:
http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
           - Đối với Bên mời thầu:

+ Thông báo mời thầu;

+ HSMT, HSYC:

+ Biên bản mở thầu;

+ Kết quả LCNT;
         
          - Đối với Nhà thầu;

+ HSDT, HSĐX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên.
Thời hạn giải quyết
Phụ thuộc vào quy mô gói thầu.

Cơ quan thực hiện
 Bộ Kế hoạch và đầu tư quản lý hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối tượng thực hiện
 Chủ đầu tư.
Kết quả thực hiện
Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Lệ phí
- Đối với Bên mời thầu: Đăng tải TBMT 300.000 VNĐ, nếu đăng tải thông báo mời chào hàng: 150.000 VNĐ. - Đối với nhà thầu: Phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 VNĐ, nếu nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 VNĐ.
Tên mẫu đơn, tờ khai

- HSMT: Mẫu số 06, Mẫu số 07, Mẫu số 08(a), Mẫu số 08 (b) –Mẫu hồ sơ mời thầu kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT và các mẫu 01-05; 09-22 (Biểu mẫu dự thầu được số hóa dưới dạng Webform trên hệ thống).

- HSYC: Mẫu số 05, Mẫu số 06, Mẫu số 07(a), Mẫu số 07 (b) –Mẫu hồ sơ yêu cầu kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT và các mẫu 01-04; 08-15 (Biểu mẫu dự thầu được số hóa dưới dạng Webform trên hệ thống).

Yêu cầu thực hiện
 Đã đăng ký và còn hiệu lực trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ngày 08/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 63
ngày hôm nay 667
ngày hôm qua 1974
tuần này 2642
tất cả 1837818