Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
 

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Nhà đầu tư gửi thông báo cho Trung tâm Hành chính công. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 4,5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan.

Bước 3. Trả kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư gửi kết quả sang Trung tâm Hành chính công trả cho tổ chức.

Cách thức thực hiện
 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư;
b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Thời hạn giải quyết
 

- Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày làm việc;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 4,5 ngày làm việc.

(Thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 06/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu; Đầu tư tại Việt Nam; Phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Cơ quan thực hiện
 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Đối tượng thực hiện
 áp dụng đối vớ
Kết quả thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư gửi kết quả sang Trung tâm Hành chính công trả cho tổ chức.
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
 
Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 46
ngày hôm nay 1514
ngày hôm qua 854
tuần này 1515
tất cả 3108846