Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
 16.2. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 9,5 ngày kể từ ngày quyết định, Nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động) hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp) cho Trung tâm Hành chính công. Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2. Xử lý hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Bước 3. Trả kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư gửi kết quả sang Trung tâm Hành chính công trả cho tổ chức.

Cách thức thực hiện
 
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 - Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
- Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
Thời hạn giải quyết
 - Trung tâm Hành chính công: 0,5 ngày làm việc;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9,5 ngày làm việc.
(Thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 06/8/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu; Đầu tư tại Việt Nam; Phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Cơ quan thực hiện
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đối tượng thực hiện
áp dụng đối với nhà
Kết quả thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư gửi kết quả sang Trung tâm Hành chính công trả cho tổ chức.
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
 
Căn cứ pháp lý
 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 41
ngày hôm nay 1800
ngày hôm qua 4285
tuần này 10795
tất cả 2881143