Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án đã được cơ quan chủ quản phê duyệt; căn cứ tình hình giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân theo điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án xem xét, lập hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công.

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Cơ quan chủ quản.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chủ quản xem xét, thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Cơ quan chủ quản trả kết quả thực hiện cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức.

Cách thức thực hiện
 Nhà Đầu tư nộp trực tiếp hồ sơ hoặc qua đường bưu điện theo:
 - Địa chỉ: Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông:
- Số điện thoại: 02613.838.838.
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 

Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm phải có thông tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư xây dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, kể cả vốn đối ứng và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
 Không có
Cơ quan thực hiện
 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đối tượng thực hiện
 Chủ đầu tư
Kết quả thực hiện
Văn bản trả kết quả
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
 
Căn cứ pháp lý
 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/ 3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ
Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 97
ngày hôm nay 1160
ngày hôm qua 2190
tuần này 8080
tất cả 160703