Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Hành chính công.

- Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Hành chính công chuyển hồ sơ cho Cơ quan chủ quản.

Bước 2: Xử lý hồ sơ.

- Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan chủ quản có trách nhiệm:

+ Đối với các dự án, phi dự án quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018: Cơ quan chủ quản không tổ chức thẩm định; Người đứng đầu Cơ quan chủ quản căn cứ Quyết định chủ trương thực hiện để quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án.

+ Đối với các dự án, phi dự án không quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018: Cơ quan chủ quản thẩm định Văn kiện dự án, phi dự án bằng hình thức tổ chức Hội nghị thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tuỳ thuộc vào quy mô, tính chất và nội dung của dự án, phi dự án.

+ Trường hợp khoản viện trợ phi dự án có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 200.000 đô la Mỹ trở xuống, khi phê duyệt Văn kiện phi dự án, người đứng đầu Cơ quan chủ quản không bắt buộc phải lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan.

Bước 3: Trả kết quả.

Cơ quan chủ quản trả kết quả thực hiện cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức.

Cách thức thực hiện
 Tiếp nhận trực tiếp tại TTHC công hoặc qua đường bưu điện
Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
 

- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của Chủ dự án;

- Văn bản của nhà tài trợ thống nhất với nội dung dự án, phi dự án và thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ;

- Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án;

- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan;

- Các văn bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
 20 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện
 Như trình tự thực hiện
Đối tượng thực hiện
 Như trình tự thực hiện
Kết quả thực hiện
Văn bản trả kết quả
Lệ phí
Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
 
Yêu cầu thực hiện
 
Căn cứ pháp lý

Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ.
Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 30
ngày hôm nay 1331
ngày hôm qua 854
tuần này 1332
tất cả 3108663