Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện
   Doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. hoặc hoặc thực hiện qua dịch vụ bưu chính. 
Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Trung tâm Hành chính công tỉnh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển cho Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư phải xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp từ chối phải có văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc hoặc thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. 

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

2. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

- Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng với từng thay đổi quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
 * Theo quy định 03 ngày làm việc.
* Thực hiện giảm thời gian giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh còn  02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Trung tâm hành chính công ½ ngày làm việc).
Cơ quan thực hiện
 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đối tượng thực hiện
 Cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Lệ phí
200.000 đồng/lần (Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 ) (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
Tên mẫu đơn, tờ khai

1. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

2. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

- Mẫu đơn tương ứng với việc thay đổi quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT

Yêu cầu thực hiện
Được quy định tại Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 và 3 Điều 8 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
Căn cứ pháp lý
 - Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 39
ngày hôm nay 325
ngày hôm qua 1719
tuần này 4038
tất cả 632520