Công bố thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp:     Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành

Địa chỉ:
Số 38A, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
 Đơn vị đã được phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững, theo tiêu chuẩn quốc tế FSC