Công bố thông tin doanh nghiệp

Doanh nghiệp:     Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An

Địa chỉ:
Xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
 Công ty thuộc diện cổ phần hóa trong năm 2018