Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Công văn số 162 /SKH-KTĐN Về việc đôn đốc hướng dẫn lập báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách
(14-02-2019)  
» Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
(06-11-2018)   Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án
và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
» Hướng dẫn quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(25-10-2018)   Công văn số 2274/SKH-TĐ ngày 24/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
» Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(22-10-2018)   Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
» Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến ngày 20/8/2018.
(22-08-2018)  
» Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
(22-03-2018)   Công văn số 440/SKH-KTĐN ngày 19/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
» Danh sách các doanh nghiệp được đề nghị thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh
(09-03-2018)  
» TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã; cơ chế lồng ghép nguồn vốn thực hiện Chương trình 135
(12-10-2017)   TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã; cơ chế lồng ghép
nguồn vốn thực hiện Chương trình 135
» Giấy mời tham dự: Hội thảo đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông
(28-07-2017)   Giấy mời số 1416/GM-SKH ngày 28/7/2017 về tham dự Hội thảo đánh giá chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
» Triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông.
(03-07-2017)   Kế hoạch số 1218/KH-SKH ngày 29/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.
Trang:[1]2
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 36
ngày hôm nay 883
ngày hôm qua 1898
tuần này 6494
tất cả 634976