Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Thông báo danh sách các DN vi phạm bi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(02-08-2019)  
» Hướng dẫn quy trình đăng ký doanh nghiệp từ khi tìm hiểu hồ sơ đăng ký đến khi chính thức đi vào hoạt động
(01-08-2019)  
» Triển khai Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông
(22-07-2019)   Ngày 16/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 116/QĐ-SKH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
» Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2020
(22-07-2019)   Công văn số 1405/SKH-THQH ngày 18/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2020
» Công văn số 162 /SKH-KTĐN Về việc đôn đốc hướng dẫn lập báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách
(14-02-2019)  
» Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
(06-11-2018)   Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án
và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
» Hướng dẫn quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(25-10-2018)   Công văn số 2274/SKH-TĐ ngày 24/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
» Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(22-10-2018)   Kế hoạch và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
» Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đến ngày 20/8/2018.
(22-08-2018)  
» Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
(22-03-2018)   Công văn số 440/SKH-KTĐN ngày 19/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
Trang:[1]2
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 45
ngày hôm nay 750
ngày hôm qua 4820
tuần này 751
tất cả 735010