Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
» Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Doanh nghiệp có tên theo danh sách, báo cáo việc chấp hành Luật doanh nghiệp năm 2019
(14-10-2019)  
» V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 của Chính phủ
(08-10-2019)  
» V/v triển khai thực hiện Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
(16-09-2019)   Ngày 10/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2019/NĐ-CP, về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019; trong đó có nội dung:
» V/v phổ biến Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
(16-09-2019)  
» Thông báo danh sách các DN vi phạm bi thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(02-08-2019)  
» Hướng dẫn quy trình đăng ký doanh nghiệp từ khi tìm hiểu hồ sơ đăng ký đến khi chính thức đi vào hoạt động
(01-08-2019)  
» Triển khai Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông
(22-07-2019)   Ngày 16/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 116/QĐ-SKH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
» Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2020
(22-07-2019)   Công văn số 1405/SKH-THQH ngày 18/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2020
» Công văn số 162 /SKH-KTĐN Về việc đôn đốc hướng dẫn lập báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách
(14-02-2019)  
» Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
(06-11-2018)   Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án
và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
Trang:[1]23
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 54
ngày hôm nay 609
ngày hôm qua 1571
tuần này 2181
tất cả 866587