Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
» Triển khai chỉ thị 26/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP
(20-07-2017)   Triển khai chỉ thị 26/CT-TTg năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
» Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(12-07-2017)   Ngày 11/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3633/UBND-NC ngày về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
» Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017
(06-07-2017)   Thông báo số 72/TB-UBND ngày 14/6/2017 về Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017
» Nghị quyết về hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
(30-06-2017)   Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.
» Triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 20
(20-06-2017)   Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc Triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020
» Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017
(16-06-2017)   Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2017
» Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020.
(13-06-2017)   Công văn số 2991 /UBND-KTKH ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc lập kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020
» Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh về chủ trương các dự án đầu tư ngoài ngân sách
(13-06-2017)   Thông báo số 69/TB-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh về Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh về chủ trương các dự án đầu tư ngoài ngân sách
» Ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với các công trình dự án xây dựng thuộc các công trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(08-06-2017)   Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành thiết kế điển hình và suất đầu tư đối với các công trình dự án xây dựng thuộc các công trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
» Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
(05-06-2017)   Chương trình hành động số 2843/CTr-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Trang:[1]234
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 15
ngày hôm nay 1165
ngày hôm qua 1186
tuần này 1166
tất cả 339502