Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
» Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/8/2018
(10-08-2018)   Thông báo số 740/TB-VPUBND ngày 07/8/2018 về Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 01/8/2018
» Quy trình xử lý giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê doanh nhân
(03-08-2018)   Công văn số 3595/UBND-KTKH ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về việc quy trình xử lý giải quyết khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp tại các buổi cà phê
doanh nhân
» GIẤY MỜI Tham dự Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp lần 2, năm 2018
(24-06-2018)   Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 159/GM-UBND về Tham dự Hội nghị đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp lần 2, năm 2018 được tổ chức vào ngày 27/6/2018 tại Hội trường 200 chỗ, Trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Điểu Ong, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)
» Kế hoạch Triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018
(20-06-2018)   Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 298/UBND-KH về triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2018
» Quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên
(17-06-2018)   Ngày 07/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2672/UBND-CNXD về hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (sau đây gọi là công trình), sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. Cụ thể như sau:
» Kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 tỉnh Đắk Nông
(16-06-2018)   Triển khai thực hiện nội dung phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá trong năm 2018, được xác định trong Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động về phát triển kinh tế tư nhân là khâu đột phá năm 2018 với những nội dung chủ yếu sau:
» Xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch
(11-06-2018)   Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2373/UBND-KTKH về việc xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, cụ thể như sau:
» Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 1)
(06-06-2018)   Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 1)
» Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(06-06-2018)   Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh về việc quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
» Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối vớicác dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách
(20-05-2018)   Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối vớicác dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Trang:[1]23456
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 36
ngày hôm nay 896
ngày hôm qua 1199
tuần này 10047
tất cả 176008