Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Hỏi   Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của cấp chính quyền địa phương nhiều hơn trong vấn đề này (đối với khu vực đất DNTN Thanh Mai xin lập Dự án sản xuất nông, lâm nghiệp tại Tiểu khu 1335, thuộc phần diện tích của Công ty Lâm nghiệp Quảng Đức cũ).
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    UBND huyện Krông Nô trả lời (Công văn số 1993/UBND-NN ngày 29/11/2017):

Trong thời gian qua để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai thực hiện chủ trương khảo sát lập dự án đầu sản xuất Nông lâm nghiệp tại tiểu khu 1335 Quảng Phú, huyện Krông Nô: UBND huyện, xã Quảng Phú đã thực hiện một số nhiêm vụ công tác sau:

Xin ýkiến thường trực Huyện Ủy tại Tờ trình 49/Tr-UBND ngày05/4/2017 vviệc xin ý kiến cho chủ trương thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai.

Ban hành ng văn số 535/UBND-NN ngày 12/4/2017 về việc góp ý chủ trương dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân Thanh mai.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện phối hợp, hỗ trợ Doanh nghiệp trong công tác rà soát, giải quyết các vấn đề đất đai, rừng theo quy định tại Công văn số 855/UBND-VP ngày 08/6/2017 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 62/TB-UBND) ngày 26/5/2017 của lãnh đạo UBNDtỉnh.

Đảng ủy,UBMTTQVN xã, Hội đồng nhân dân. UBND xã và đại diện các ban ngành, đoàn thể xã Quảng Phú đã phổi hợp với Doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai trong năm 2017 đã tổ chức 09 cuộc họp tuyên truyền, vận dộng, làm việc với các hộ dân đang canh tác bất hợp pháp chấp hành nghiêm theo quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp.

Trong thời gian gần đây Doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai cũng tiếp tục phối hợp với UBND xã Quảng Phú tuyên truyền, vận động và đưa ra phương án hỗ trợ để thuyết phục người dân giao trà lại đất, hợp tác thực hiện dự án: kết quảkhá khả quan, một số người dân cũng đã đồng thuận với phương án hỗ trợ của Doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt công tác giải quyết vấn đề đất đai tại khu vực dự án trong thời gian tới: UBND huyện đề nghị Doanh nghiệp nhân Thanh Mai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Quảng Phú đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động người dân thực hiện đầy đủ các cam kết với người dân sau khi dân đồngthuận trả lại đất theo phương án hỗ trợ để đảm bảo hài hòa về quyền, lợí ích giữa các bên không để phát sinh khiếu nại, tạo điểm nóng về an ninh trật tự. Khi xy ra những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND xã Quảng Phúthì báo cáo kịp thời về UBND huyện để chỉđạo. giải quyết.
File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnhthu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân...
Kiến nghị của HTX NN DV TM Hợp Tiến
Đề nghị tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, phân định ranh giới.
Kiến nghị của Công ty TNHH LN Đức Hòa
Xem xét giải quyết kiến nghị trả vũ khí, công cụ hỗ trợ của các đơn vị chủ rừng hiện nay Công an tỉnh đang tạm giữ .
Kiến nghị của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông
Khó khăn: Ngày 19/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 955/TN&MT-QHGĐ về việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ thẩm định và lập hồ sơ giao đất, trong đó yêu cầu Ban trị s...
Kiến nghị của Công ty TNHH Hồng Đức
Kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Hồng Đức.
Kiến nghị của HTX Đồng Tiến:
Khó khăn: HTX tổ chức chăn nuôi heo theo công nghệ cao với quy mô 1800 con heo nái. Năm 2017. HTX cần hỗ trợ nâng cấp đường điện trung thế để đáp ứng nhu cầu sử dụng diện cho tran...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần Cao su Daknoruco:
Đề nghị UBND tỉnh ban hành giá đất mới sát với giá thị trường, bởi hiện tại việc áp giá đất để đền bù cho doanh nghiệp khi nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp là quá thấp, gây t...
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 8
ngày hôm nay 822
ngày hôm qua 1463
tuần này 7690
tất cả 582646