Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Trang trại chăn nuôi Cúc Hà
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Trang trại chăn nuôi Cúc Hà
Hỏi   Trang trại được xây dựng và đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2015, với quy mô 4.000 con heo thịt, đất đai Trang trại tự thỏa thuận mua của người dân và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không nằm trong khu vực đông dân cư; Trang trại có hợp đồng với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam để gia công chăn nuôi heo thịt và thiết kế chuồng trại; Trang trại đã bán được 02 lứa cung cấp ra thị trường 4000 tấn thịt lợn, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho địa phương. Tuy nhiên theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy mô của trang trại phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trang trại đã chủ động liên hệ với các đơn vị tư vấn, hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời                   Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số số 67/TNMT-BVMT ngày 19/01/2017 trình UBND tỉnh về việc tạm dừng thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà của ông Nguyễn Huy Hòa và UBND tỉnh có Công văn số 448/UBND-NN ngày 23/01/2017 về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến môi trường của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà đã tạm dừng thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà của ông Nguyễn Huy Hòa và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk G’long, Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung tại Công văn nói trên.

Nội dung kiến nghị: Sau khi nhận được Công văn số 448/UBND-NN ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc tạm dừng thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh xem xét.

Chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bốn Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị: yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xem xét tham mưu UBND tỉnh trả lời kiến nghị tránh thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 70/BC-STNMT về việc giải quyết kiến nghị của Ông Nguyễn Huy Hòa về hoạt động chăn nuôi heo của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long.

Ngày 20/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hơp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND xã Đắk Ha, Ông Nguyễn Huy Hòa – chủ trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà tiến hành làm việc để giải quyết kiến nghị trên của Ông Nguyễn Huy Hòa. Trên cơ sở kết quả làm việc với các bên liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà.

Ngày 14/4/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1863/UBND-NN về việc xử lý vướng mắc tại trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà. Sau khi xem xét UBND tỉnh có ý kiến như sau:

+ Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk G’long và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát cụ thể vị trí xây dựng trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà tại thôn 7, xã Đắk Ha, huyên Đắk G’long; đề xuất UBND tỉnh việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Đắk G’long (Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 18/8/2015) theo quy định của pháp luật; đảm bảo sát với điều kiện thực tế tại địa phương và tính khả thi của quy hoạch để tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2017.

+ Giao các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Đắk G’long theo chức năng nhiệm vụ của đơn vi, địa phương hướng dẫn chủ Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà thực hiện các thủ tục dự án theo quy định; tạo điều kiên thuận lợi cho nhà đầu tư và đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh, ổn định.

+ Yêu cầu Ông Nguyễn Huy Hòa – Chủ Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà, trong thời gian đề án bảo vệ môi trường chi tiết chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 448/UBND-NN ngày 23/01/2017; đồng thời, chủ động liên hệ với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Đắk G’long để được hướng dẫn các thủ tục liên quan đến xây dựng Trang trại và các thủ tục liên quan đến hoạt động chăn nuôi heo của đơn vị theo quy định của pháp luật.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty Phú Gia Phát.
Kiến nghị của Công ty Phú Gia Phát về chất lượng điện để phục vụ sản xuất kinh doanh.
Kiến nghị của HTX Tân Thịnh
Khó khăn, vướng mắc của HTX Tân Thịnh tại Báo cáo số 09/BC-HTX ngày 21/3/2017
Kiến nghị Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Khánh Hòa
Tại công văn số 138/BIDV.KH-KHDN ngày 20/02/2017, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Khánh Hòa cho rằng việc Công ty Mai Lưu nợ tiền thuê lại đất và tiền lãi của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp...
Kiến nghị của Trang trại chăn nuôi Cúc Hà
Trang trại được xây dựng và đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2015, với quy mô 4.000 con heo thịt, đất đai Trang trại tự thỏa thuận mua của người dân và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không nằm trong k...
Kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Khánh Công
Đề nghị các Sở, Ban, ngành có liên quan sớm thực hiện công tác cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đàm Đình Hạnh để bàn giao mặt bằng cho Công ty thực hiện dự án đầu tư Trường mầm non tư thục Đắk Nông tại khu ...
Kiến nghị của Công ty TNHH ĐT và XD Nam Nhân
Nội dung kiến nghị 1: Đề nghị các cấp, ngành hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định. Nội dung kiến nghị 2. Dự án chợ Quảng Tín: đã xây dựng và đi vào hoạt động nhưng một...
Kiến nghị của Doanh nghiệp VLXD Huy Hoàng
Đề nghị chính quyền “mở cửa” kêu gọi các ngân hàng thương mại về huyện Tuy Đức để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.
Kiến nghị của Công ty TNHH Thạch Lợi
Công ty được giao 19ha đất để thực hiện dự án, hiện nay, Công ty mới chỉ đền bù, giải tỏa và triển khai dự án trên diện tích 05ha, 14ha đất còn lại đang thuộc quyền sở hữu của người dân. Tuy nhiên, Công ty vẫn ...
Kiến nghị của Công ty Nguyên Thành Phát
Đề nghị UBND tỉnh có quy hoạch chi tiết, đưa dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái của công ty vào quy hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty.
Kiến nghị của Công ty CP KSXD & TM FICO
Nội dung kiến nghị 1: Nguồn điện còn nhiều hạn chế và thiếu thốn nên công ty sản xuất không hiệu quả, công suất không đạt như kế hoạch. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện tạo điều kiện để mạng lưới điện ...
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 31
ngày hôm nay 463
ngày hôm qua 865
tuần này 6419
tất cả 480717