Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Trang trại chăn nuôi Cúc Hà
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề Kiến nghị của Trang trại chăn nuôi Cúc Hà
Hỏi   Trang trại được xây dựng và đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2015, với quy mô 4.000 con heo thịt, đất đai Trang trại tự thỏa thuận mua của người dân và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không nằm trong khu vực đông dân cư; Trang trại có hợp đồng với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam để gia công chăn nuôi heo thịt và thiết kế chuồng trại; Trang trại đã bán được 02 lứa cung cấp ra thị trường 4000 tấn thịt lợn, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho địa phương. Tuy nhiên theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 quy mô của trang trại phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trang trại đã chủ động liên hệ với các đơn vị tư vấn, hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời                   Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số số 67/TNMT-BVMT ngày 19/01/2017 trình UBND tỉnh về việc tạm dừng thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà của ông Nguyễn Huy Hòa và UBND tỉnh có Công văn số 448/UBND-NN ngày 23/01/2017 về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến môi trường của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà đã tạm dừng thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà của ông Nguyễn Huy Hòa và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk G’long, Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung tại Công văn nói trên.

Nội dung kiến nghị: Sau khi nhận được Công văn số 448/UBND-NN ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc tạm dừng thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trang trại đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh xem xét.

Chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Bốn Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị: yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xem xét tham mưu UBND tỉnh trả lời kiến nghị tránh thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 70/BC-STNMT về việc giải quyết kiến nghị của Ông Nguyễn Huy Hòa về hoạt động chăn nuôi heo của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long.

Ngày 20/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hơp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, UBND xã Đắk Ha, Ông Nguyễn Huy Hòa – chủ trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà tiến hành làm việc để giải quyết kiến nghị trên của Ông Nguyễn Huy Hòa. Trên cơ sở kết quả làm việc với các bên liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động của Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà.

Ngày 14/4/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1863/UBND-NN về việc xử lý vướng mắc tại trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà. Sau khi xem xét UBND tỉnh có ý kiến như sau:

+ Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đắk G’long và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát cụ thể vị trí xây dựng trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà tại thôn 7, xã Đắk Ha, huyên Đắk G’long; đề xuất UBND tỉnh việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Đắk G’long (Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 18/8/2015) theo quy định của pháp luật; đảm bảo sát với điều kiện thực tế tại địa phương và tính khả thi của quy hoạch để tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2017.

+ Giao các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Đắk G’long theo chức năng nhiệm vụ của đơn vi, địa phương hướng dẫn chủ Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà thực hiện các thủ tục dự án theo quy định; tạo điều kiên thuận lợi cho nhà đầu tư và đảm bảo môi trường đầu tư lành mạnh, ổn định.

+ Yêu cầu Ông Nguyễn Huy Hòa – Chủ Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà, trong thời gian đề án bảo vệ môi trường chi tiết chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 448/UBND-NN ngày 23/01/2017; đồng thời, chủ động liên hệ với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Đắk G’long để được hướng dẫn các thủ tục liên quan đến xây dựng Trang trại và các thủ tục liên quan đến hoạt động chăn nuôi heo của đơn vị theo quy định của pháp luật.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Thông Đỏ
“Đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà máy trái cây đông lạnh tại xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa vì hiện nay các Sở, ngành chưa...
Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 17
ngày hôm nay 1327
ngày hôm qua 1955
tuần này 10162
tất cả 343356