Góp ý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo giữa kỳ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2022, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày: (22-03-2022);
 Tải tài liệu Quy hoạch tỉnh.