THÔNG BÁO Mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu số 2: " Tư vấn quản lý dự án công trình: Cải tạo, sửa chữa TSLV Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông "
Đăng ngày: (22-02-2021);
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông có kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa TSLV Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, cụ thể sau:

1.     Tên gói thầu: Tư vấn quản lý dự án (Gói thầu số 02).

2.     Tên công trình: Cải tạo sửa chữa TSLV Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

4.     Địa điểm xây dựng: Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

5.     Thời gian thực hiện: Năm 2021.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn xây dựng.

7.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8.     Thời gian thực hiện: Theo tiến độ dự án.

9.     Nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Đắk Nông.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu trên.

Thời gian nhận hồ sơ: Hạn chót vào ngày 24/02/2021, hồ sơ gồm: (1) Đơn nhận thầu; (2) Hồ sơ năng lực nhà thầu tham gia;

          Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở (ĐC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).