V/v phổ biến Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Đăng ngày: (16-09-2019);
 Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 109/PTDN-THCS ngày 26/8/2019 của Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (có photo kèm theo);

Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có thể tự đánh giá tổng quan những vấn đề quan trọng, cốt lõi phản ánh năng lực nội tại, qua đó giúp chủ doanh nghiệp nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu cần cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị phối hợp phổ biến Chương trình đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp do Cục Phát triển doanh nghiệp tổ chức triển khai thí điểm trên internet đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham gia. Doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được các chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp đưa ra các tư vấn, hỗ trợ đối với các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải.

Nội dung của Chương trình được đăng tải tại website: smecare.business.gov.vn.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị./.