Sự lãnh đạo xuyên suốt của các cấp ủy đảng tạo nhiều chuyển biến trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội
Đăng ngày: (22-08-2019);
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (Chỉ thị 40), ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh Đắk Nông đạt nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy về những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 40.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Diệu
 Phóng viên: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, tỉnh Đắk Nông đã đạt những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, nhất là từ khi triển khai Chỉ thị số 40, Đắk Nông đạt được nhiều kết quả rất quan trọng trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Theo tôi, có 4 kết quả nổi bật nhất, thể hiện rất rõ sự chuyển biến sau khi thực hiện chỉ thị này.

Đầu tiên là nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng được nâng cao. Các địa phương đã vào cuộc kịp thời, bằng việc hàng năm bố trí nguồn lực nhất định để bổ sung vào nguồn vốn cho vay đối với các hộ gia đình nằm trong diện chính sách. Cùng với đó, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách xã hội được tổ chức thường xuyên hơn.

Đặc biệt, năng lực hoạt động của hệ thống ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) ở địa phương ngày càng được nâng lên rõ rệt, chất lượng tín dụng được bảo đảm. Trong 5 năm qua, NHCSXH tỉnh đã thực hiện cho vay đối với hơn 150.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình thuộc diện chính sách tại 100% thôn, buôn trên địa bàn. Đến nay, dư nợ cho vay qua hệ thống NHCSXH tỉnh là hơn 2.600 tỷ đồng, với gần 70.000 hộ gia đình được vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn tại đơn vị còn 0,2% tổng dư nợ. So với thời điểm 2014 (khi chưa có Chỉ thị số 40), con số cho vay tăng hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 11.860 hộ vay và nợ quá hạn giảm 0,67%.

Phóng viên: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách là giải pháp xuyên suốt trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40. Đồng chí có thể cho biết, tại Đắk Nông giải pháp này được triển khai như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Đúng là như thế! Để có được kết quả như trên, sự chỉ đạo của Đảng từ cấp tỉnh xuống cơ sở đóng vai trò then chốt. Điều này thể hiện ở chỗ, ngay sau khi Trung ương ban hành Chỉ thị số 40, Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1901-TB/VPTU, ngày 31/12/2014 để triển khai Chỉ thị số 40. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản 350, ngày 23/1/2015 chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao, tổ chức vào cuộc thực hiện Chỉ thị số 40.

Điều vui mừng nhất là cho đến thời điểm này, các tổ chức cơ sở đảng trên toàn tỉnh đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 một cách nghiêm túc, hiệu quả. Mỗi tổ chức cơ sở đảng đã thực sự phát huy trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 40. Minh chứng là sau khi cấp trên ban hành chỉ thị, mỗi đơn vị đã xây dựng, triển khai, ban hành nhiều nghị quyết thực hiện. Các tổ chức cơ sở đảng đã trực tiếp chỉ đạo chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả chỉ thị này. Như đã nói, sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 40, nguồn vốn cho vay ưu đãi, chất lượng tín dụng, số hộ được vay vốn trong toàn tỉnh tăng gấp nhiều lần so với năm 2014.

Phóng viên: Việc trích một phần ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để hỗ trợ cho vay đã “tiếp sức” cho hàng ngàn hộ dân nghèo được vay vốn. Đồng chí đánh giá vấn đề này thế nào?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Tôi thấy vấn đề này được các địa phương thực hiện rất tốt, nhất là thời điểm sau khi có Chỉ thị số 40. Đến nay, tổng nguồn vốn trích từ ngân sách của tỉnh, huyện, thị xã và các quỹ hỗ trợ ủy thác qua NHCSXH tỉnh để bổ sung cho vay là hơn 126 tỷ đồng. Trong đó, riêng giai đoạn 2015-2019 là 76 tỷ đồng.

Hàng năm, việc ưu tiên nguồn lực bổ sung để hỗ trợ cho vay đã được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm. Ngoài nguồn vốn Trung ương phân bổ, các địa phương đã xây dựng nghị quyết quy định bố trí nguồn lực nhất định để bổ sung thêm nguồn vốn cho vay.

Các địa phương đã cùng với hệ thống NHCSXH tổ chức thực hiện, giám sát, nâng cao hiệu quả việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Thông qua nguồn vốn được bổ sung, trên địa bàn đã có hàng ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các hộ nằm trong diện chính sách được vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Nhiều nông dân xã Đắk Gằn (Đắk Mil) được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển diện tích cây xoài

Phóng viên: Trong thời gian qua, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội được thể hiện như thế nào trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Tôi thấy rằng, trong quá trình triển khai Chỉ thị số 40 nói riêng và thực hiện các chương trình tín dụng chính sách nói chung, các tổ chức chính trị, xã hội đóng vai trò không thể thiếu. Đây chính là những “cánh tay nối dài” để cùng với hệ thống NHCSXH mang nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với người dân nghèo.

Theo đánh giá của bản thân tôi, một trong những hiệu quả rõ ràng nhất mà các tổ chức hội, đoàn thể làm được đó chính là công tác tuyên truyền. Điều này thể hiện ở chỗ, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 40, hệ thống các tổ chức hội, đoàn thể đã tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Nhà nước đến với người dân. Trong quá trình vay vốn, không ai khác, chính các tổ chức hội các cấp thông qua hệ thống tổ Tiết kiệm và Vay vốn của mình tuyên truyền các hộ gia đình sử dụng vốn đúng mục đích.

Việc vận động, khuyến khích người dân chăm chỉ làm ăn, nâng cao thu nhập từ mô hình sản xuất, từ đó trả lãi, nợ gốc, gửi tiết kiệm… cũng được các tổ chức hội làm rất tốt. Bằng việc tuyên truyền sâu rộng, tích cực, nhận thức của các hộ gia đình vay vốn ngày càng được nâng lên, qua đó, góp phần giúp NHCSXH nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại cơ sở.

Phóng viên: Tín dụng chính sách đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo động lực cho tỉnh Đắk Nông thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Đắk Nông sẽ dành sự ưu tiên nào để Chỉ thị số 40 tiếp tục là "đòn bẩy" cho hộ nghèo, vùng nông thôn khó khăn?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Có thể khẳng định, trong những năm qua, tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai là giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc. Việc Ban Bí thư Trung ương ban hành Chỉ thị số 40 một lần nữa thể hiện tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với tầm quan trọng như thế, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu theo Chỉ thị số 40. Việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội sẽ gắn kết chặt chẽ với sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Trong đó, các chương trình tập trung vào những lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặt ra.

Hàng năm, Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh duy trì bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để bổ sung, tạo điều kiện thêm cho các hộ gia đình được vay vốn ưu đãi để sản xuất. Riêng hệ thống NHCSXH tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, từng bước thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự tiếp tục vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thể, tín dụng chính sách sẽ từng bước nâng cao, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình thuộc diện chính sách được tiếp cận vốn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguồn: baodaknong.org.vn