Triển khai Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (22-07-2019);
Ngày 16/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 116/QĐ-SKH về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư ngoài ngân sách của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019