Bãi bỏ, bãi bỏ một phần đối với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (06-01-2019);
Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 2214/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, bãi bỏ một phần đối với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:
 
DPI Dak Nong