Khóa tập huấn nâng cấp các nhóm phát triển cộng đồng (LEG thành tổ hợp tác/Hợp tác xã
Đăng ngày: (19-03-2018);
Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 7/4/2018 Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (BQLDA GNTN)phối hợp với trung tâm phát triển cộng đồng (CDC) tổ chức 05 lớp tập huấn
 Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 7/4/2018 Ban quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (BQLDA GNTN) phối hợp với trung tâm phát triển cộng đồng (CDC) tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cấp các nhóm cộng đồng (LEG) thành tổ hợp tác/hợp tác xã đồng thời xây dựng mô hình chuỗi liên kết tiêu thụ từ nông hộ đến người tiêu dùngcho 217 học viên đại diện cán bộ Dự án,Trưởng và Phó nhóm phát triển cộng đồng (LEG) tại 04 huyện Dự án như: Đắk Song, Tuy Đức, Đắk Glong và Krông Nô.

Mục tiêu của khóa tập huấn giúp các học viên biết cách lập, xây dựng các hồ sơ, tài liệu cần thiết cũng như thủ tục để nâng cấp nhóm LEG thành tổ hợp tác/hợp tác xã; Biết cách xây dựng chuổi giá trị lý tưởng cho tổ hợp tác/hợp tác xã của mình tham gia đồng thời đưa ra các giải pháp để giải quyết các khó khăn cũng như tận dụng các điều kiện thuận lợi trong liên kết thị trường;Biết được cách tham gia vào chuỗi giá trị sao cho mang lại hiệu quả kinh tế nhất cho tổ hợp tác/hợp tác xã của mình tại địa phương.

Hy vọng, với những kiến thức trong khóa học sẽ giúp các học viên triển khai hoạt động nhóm LEG cũng như tổ hợp tác/hợp tác xã một cách hiệu quả. Trong thời gian tới Ban quản lý Dự án tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các khóa tập huấn khác để người hưởng lợi từ Dự án nâng cao kiến thức trong sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo.
                                                               
Tư vấn NCNL&TT-Nguyễn Trọng Tuyển