Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XI
Đăng ngày: (14-10-2017);
Tập trung thực hiện quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2017.
 Sáng 13/10, tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 9 (khóa XI) đã tiến hành họp, thảo luận tại hội trường; đồng thời tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung, vấn đề quan trọng liên quan và bế mạc.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ và tập trung, Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch- Đầu tư giải trình về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường giải trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 437 của UBND tỉnh và tình hình khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT giải trình về nguyên nhân trồng rừng năm 2017 không đạt và tình trạng vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tăng lên…
Giải trình việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đồng chí Nguyễn Bốn khẳng định, tỉnh đã đề xuất với Trung ương, thể hiện quyết tâm, kiên trì và nỗ lực xây dựng, hình thành nền công nghiệp khai khoáng, luyện nhôm, phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, du lịch. Trong quá trình thực hiện, tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn những nhà đầu tư lớn, có tiềm năng để khai thác tốt tiềm năng lợi thế du lịch của tỉnh như Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (Đắk Glong) gắn với Khu tâm linh Thiền viện Trúc lâm Đạo Nguyên (Đắk Song)..
Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhận trách nhiệm của UBND tỉnh trước Ban Chấp  hành Đảng bộ tỉnh trong việc để tiến độ sắp xếp, giải thể các doanh nghiệp chậm. Về xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng, UBND tỉnh tiếp tục khẳng định quan điểm “không có vùng cấm” trong xử lý. Trước mắt, tỉnh xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, doanh nghiệp Nhà nước, sau đó đến các doanh nghiệp bên ngoài, kể cả người dân nếu có vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng. UBND tỉnh cũng phê bình các địa phương chưa thực sự kiên quyết, vào cuộc xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quản lý bảo vệ rừng, đất rừng.
Tiếp thu và giải trình các ý kiến về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, các Ban Đảng Tỉnh ủy, cấp ủy, các tổ chức đảng tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở các cơ quan, đơn vị, trường học; có giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ; bảo đảm chất lượng kết nạp đảng viên mới, tránh chạy theo số lượng; quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Diễn đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vừa diễn ra..

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Diễn đề nghị, cấp ủy các cấp rà soát lại các mục tiêu chỉ tiêu, đề ra các giải pháp hiệu quả, tập trung thực hiện quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2017. Về kinh tế - xã hội, tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, đồng thời rà soát các dư địa còn chưa tính đến để làm thế nào bù lại những chỉ tiêu thiếu hụt, không đạt kế hoạch. Đặc biệt, tỉnh, các cấp, các ngành phải cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, các ngành, địa phương phải sâu sát hơn, thường xuyên tổ chức đối thoại với từng doanh nghiệp để giải quyết cụ thể mọi khó khăn. Về thu ngân sách cần có giải pháp hạn chế nợ đọng thuế, đồng thời tích cực thu vượt chỉ tiêu, nhưng cũng phải nuôi dưỡng nguồn thu cho năm sau. Trong đầu tư cần tập trung giải ngân nhanh nguồn vốn đã có, nhất là với hạ tầng Khu Công nghiệp Nhân Cơ, phấn đấu đến hết tháng 11 phải xong để tạo điều kiện cho Nhà máy luyện kim nhôm Trần Hồng Quân sớm đi vào hoạt động. Đối với nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, trước mắt là đẩy nhanh quy hoạch cơ cấu lại nền nông nghiệp của tỉnh, quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao tập trung, tạo chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người dân… để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
Về xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra chuyên đề việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Công tác bổ nhiệm cán bộ cần thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chức danh và quy trình…Thực hiện Nghị quyết số 04 về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 05 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai gắn với quản lý dân cư, giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục tổ chức quán triệt đến người dân. Quá trình triển khai không nôn nóng mà chọn những khâu, phần việc cần thiết, sát thực ở địa phương, đơn vị để thực hiện.

Đắk Nông điện tử