TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Đăng ngày: (17-08-2022); Số lượt đọc: 581
Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4655/UBND-KT về việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 gửi các sở, ban, ngành, Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, cụ thể như sau:
             Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các chủ đầu tư xác định việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022; nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại các Công văn: số 7318/UBND-KTTH ngày 16/12/2021; số 1688/UBND-KT ngày 06/4/2022. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

- Tích cực đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công khi thời tiết thuận lợi, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình; nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ giải ngân có kế hoạch, không để dồn vào cuối năm mới thực hiện thanh toán.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2022: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm tổ chức thi công, giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch, hoàn thành đúng tiến độ các dự án.

- Chủ động rà soát, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét điều chỉnh kế hoạch (nếu có), đảm bảo thời gian trước ngày 15/11/2022 theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 46 Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Tránh tình trạng dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch nhưng đến cuối năm mới báo cáo, không đảm bảo thời gian để giải quyết, tháo gỡ.

- Đối với các dự án có vốn được phép kéo dài sang năm 2022, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung giải ngân hết số vốn này trước ngày 31/12/2022, tuyệt đối không để kết dư ngân sách, gây lãng phí nguồn vốn. Trường hợp để kết dư ngân sách, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định.

- Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai kế hoạch năm 2022 đảm bảo hiệu quả.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bố trí lại kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 đối với các dự án bị hủy dự toán năm 2021, đảm bảo theo chỉ đạo của Chính phủ tại Điểm 4, mục III của Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022, cụ thể: “Không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương của bộ, cơ quan trung ương và địa phương tương ứng với số vốn năm 2021 không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, bị hủy dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động bố trí lại trong kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 và các năm sau tương ứng với số vốn không giải ngân hết năm 2021, bị hủy dự toán cho các dự án bảo đảm bố trí đủ theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được giao để hoàn thành đúng tiến độ”.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các biện pháp tăng thu nguồn sử dụng đất cấp tỉnh, đảm bảo nguồn thu triển khai các dự án theo kế hoạch.

4. Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:

- Yêu cầu Trường Cao đẳng Cộng đồng, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông khẩn trương thực hiện hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho các dự án để kịp thời triển khai thực hiện ngay khi Trung ương có quyết định giao kế hoạch.

- Yêu cầu Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương triển khai các dự án thuộc lĩnh vực y tế đầu tư từ Chương trình, bảo đảm đúng danh mục, mức vốn, thời gian yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 894/VPUBND-KT ngày 04/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

5. Đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân để có sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng kịp thời triển khai thi công các dự án theo tiến độ. Trường hợp cần thiết, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án được triển khai trên địa bàn.

6. Giao các Sở: Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng, chất lượng công trình. Chủ động hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án được đi đến kết quả cuối cùng, đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

7. Yêu cầu các Chủ đầu tư:

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án cần điều chỉnh quy mô đầu tư do tăng giá đột biến về nhiên liệu, vật liệu, nhân công, ca máy (bảo đảm không tăng tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt); gửi về cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

- Nghiêm túc thực hiện công tác báo cáo tình hình triển khai các dự án theo định kỳ và theo yêu cầu; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

8. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc, giám sát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2022 theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, trong đó: kiên quyết cắt giảm đối với các dự án chậm giải ngân, chậm triển khai theo các chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 7318/UBND-KTTH ngày 16/12/2021; số 1688/UBND-KT ngày 06/4/2022 và các kết luận của UBND tỉnh.

9. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; định kỳ hàng tuần tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện./.

File đính kèm: 1. 4655_ubndkt.pdf (664.7617 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 33
ngày hôm nay 77
ngày hôm qua 2041
tuần này 8060
tất cả 247073