TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Triển khai Công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được
Đăng ngày: (26-09-2019); Số lượt đọc: 512
Triển khai Công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 4460/UBND-KTN ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6375/BKHĐT-KTCN ngày 04/9/2019. 

 Để có số liệu tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên ngành tham mưu, theo dõi và nội dung hướng dẫn tại Công văn số Công văn số 6375/BKHĐT-KTCN nêu trên, rà soát cung cấp thông tin danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được (theo Phụ lục đính kèm) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14/10/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

Phụ lục: Thông tin hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Số TT

Đơn vị sản xuất

Thông  tin

Tên mặt hàng

Mã số theo biểu thuế nhập khẩu

Sản lượng sản xuất/công suất hàng năm

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật, các tiêu chuẩn

Nhóm

Phân nhóm

1

(Công ty A)

Địa chỉ liên hệ:.....................

Người đại diện: ..........................

Điện thoại:........

Fax:...................

Email:................

2           

3

4

1.    Thông tin sản phẩm sản xuất:

 

2.    Tài liệu chi tiết về quy cách và kỹ thuật hàng hóa (đơn vị sản xuất gửi kèm theo).

File đính kèm: 1. cv_4460_ubndktth.pdf (999.874 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 32
ngày hôm nay 439
ngày hôm qua 1171
tuần này 3400
tất cả 1553846