TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019
Đăng ngày: (14-12-2018); Số lượt đọc: 670
Ngày13/12/2018 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2019
 

1. Mục tiêu   

a) Triển khai thực hiện toàn diện các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, trong đó, tập trung các nội dung chủ yếu như: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.  

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, nhất là năng lực thực thi công vụ, kỹ năng và văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp.     

c) Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC gắn với hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu thực hiện cải thiện và nâng thứ hạng Chỉ số CCHC cao hơn năm 2018.  

2. Yêu cầu

a) Khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC năm 2018; triển khai toàn diện và cải thiện, nâng cao chất lượng công tác CCHC tại các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC.

b) Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các phương pháp để triển khai công tác CCHC đạt kết quả cao trên các lĩnh vực; gắn kết chặt chẽ phối hợp đồng bộ giữa các Sở, Ban, ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thông suốt.

c) Đôn đốc triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch CCHC năm 2019 của tỉnh; cải thiện và nâng cao chất lượng quản trị hành chính công, chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

d) Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ gửi về cơ quan Thường trực CCHC của tỉnh (Sở Nội vụ) đúng quy định; đối với các báo cáo định kỳ gửi các Bộ, ngành, báo cáo chuyên đề, đột xuất về CCHC, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện bảo đảm về nội dung và thời gian quy định.  

3. Nhiệm vụ cải cách hành chính (có phụ lục kèm theo)

File đính kèm: 1. qd_2070.pdf (3018.099 Kb)
DPI Dak Nong
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 52
ngày hôm nay 739
ngày hôm qua 1571
tuần này 2311
tất cả 866717