TIN TỨC
Trang chủ  Tin tức - Sự kiện
Đắk Nông triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đăng ngày: (02-12-2018); Số lượt đọc: 204
Bài 2: Yêu cầu và một số giải pháp triển khai thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 Việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm đầu mối bên trong các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh chỉ là bước ban đầu. Nhiệm vụ sau đó sẽ tiến tới việc khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng việc sắp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Triển khai thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019. Khi triển khai thực hiện Đề án cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc bốn tăng: (1) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; (2) Tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và hiệu quả công tác; (3) Tăng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; (4) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác.

Nguyên tắc bốn giảm: (1) Giảm biên chế; (2) Giảm chi thường xuyên; (3) Giảm số lượng phòng; (4) Giảm số lượng trưởng, phó phòng.

Nguyên tắc bốn đúng: (1) Đúng thể thức; (2) Đúng thẩm quyền; (3) Đúng nội dung và quy trình; (4) Đúng lộ trình.

Nguyên tắc dân chủ, công khai: Trong đánh giá; trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; trong đề bạc, bổ nhiệm; trong thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay việc sắp xếp chỉ diễn ra trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, song cũng phải hết sức thận trọng, thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Trước hết, cần thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng số lượng phòng, ban đã được phê duyệt; không bỏ sót công việc khi xây dựng chức năng, nhiệm vụ; bố trí cán bộ, sắp xếp vị trí việc làm, đúng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường để đảm bảo hiệu quả công việc.

Thứ hai, việc tinh gọn tổ chức bộ máy cũng là cơ hội để lựa chọn được những cán bộ có năng lực hơn, tuy nhiên cũng cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng chịu tác động để đảm bảo hài hòa giữa chính sách và tư tưởng, tránh tâm lý “vắt chanh bỏ vỏ” với lượng cán bộ dôi dư.

Thứ ba, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong các bước lựa chọn cán bộ; xét đến quá trình phấn đấu và cống hiến; chọn người tài, đức; tránh việc giữ người quen thân, mất người tài.

Thứ tư, khi sắp xếp, sáp nhập phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cán bộ theo quy định. Vận dụng theo khung hướng dẫn tại Chương 3, Quy định số 07-QĐi/TU, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngoài các tiêu chuẩn chung như: sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm; chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; năng lực và uy tín, còn các tiêu chuẩn cụ thể như: tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ chuyên môn đại học trở lên; lý luận chính trị trung cấp trở lên; giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương, có thâm niên công tác ít nhất 3 năm đối với cấp phó và 5 năm đối với cấp trưởng; trình độ tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí bổ nhiệm.

Về xác định trình độ lý luận chính trị, với cán bộ đã đáp ứng đủ bằng cấp theo yêu cầu thì dễ thực hiện; tuy nhiên hiện nay có một số cán bộ đang theo học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhưng chưa tốt nghiệp thì công nhận thế nào? Bên cạnh đó theo Quy định số 12/QĐ/TC-TTVH  ngày 09/01/2004 của  Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương: Những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế - Quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước là đối tượng được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đến ngày 16/9/2009 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 256-QĐ/TW quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quy định: Các trường hợp đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-01-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định này có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại. Như vậy theo các quy định trên thì những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế - Quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước trước ngày 16/9/2009 (Ngày Quy định số 256-QĐ/TW có hiệu lực) có được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị không cũng cần được xác định rõ.

Để triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong mỗi cơ quan, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1205-CV/TU ngày 10/10/2018 hướng dẫn chi tiết các bước để lựa chọn, bố trí để lựa chọn cán bộ lãnh đạo khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy. Việc lựa chọn phương án sắp xếp như thế nào cho phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào cách làm của mỗi cơ quan, đơn vị./.

                                                                         Nguyễn Xuân Tuấn

File đính kèm:
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 67
ngày hôm nay 573
ngày hôm qua 1974
tuần này 3897
tất cả 542134