TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
Đăng ngày: (06-11-2018); Số lượt đọc: 927
Thông báo về nội dung liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các dự án
và thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư các dự án (Lần 02)
              Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 3475/UBND-KTKH ngày 18/7/2018, về việc xử lý và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 1590/TB-SKH ngày 30/7/2018, yêu cầu các Nhà đầu tư thực hiện thủ tục giãn tiến độ đầu tư theo quy định đối với các dự án được phép giãn tiến độ đầu tư (danh mục các dự án tại Phụ lục 02 Công văn số 3475/UBND-KTKH) và Thông báo số 1905/TB-SKH ngày 05/9/2018, thông báo cho các Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng phải thực hiện quy trình chấm dứt hoạt động (danh mục các dự án tại Phụ lục 01 Công văn số 3475/UBND-KTKH). Hiện nay, đã quá thời hạn tại các Thông báo nêu trên để các Nhà đầu tư có ý kiến và thực hiện thủ tục theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới tiếp nhận, xử lý 04/08 hồ sơ dự án thuộc danh mục dự án được giãn tiến độ và nhận được phản hồi của 01 Nhà đầu tư liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo này).

Vì vậy, bằng văn bản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thông báo cho các Nhà đầu tư được biết về việc chấm dứt hoạt động đối với các dự án (danh mục các dự án tại Phụ lục 02 kèm theo Thông báo này) để Nhà đầu tư chủ động triển khai thực hiện các thủ tục sau khi dự án chấm dứt hoạt động theo quy định; đồng thời, thông báo cho các Nhà đầu tư không thực hiện thủ tục giãn tiễn độ, đề nghị thu hồi chủ trương đầu tư (danh mục các dự án tại Phụ lục 03 kèm theo Thông báo này).

Trường hợp, các Nhà đầu tư không có ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến các dự án chấm dứt hoạt động và các dự án đề nghị thu hồi nêu trên trước ngày 15/11/2018, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền chấm dứt hoạt động các dự án theo quy định của Luật Đầu tư (tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03 kèm theo Thông báo này).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các Nhà đầu tư biết, triển khai thực hiện./.

File đính kèm: 1. 2329tbskh.pdf (2066.07 Kb)
Dak Nong DPI
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 49
ngày hôm nay 449
ngày hôm qua 2184
tuần này 9030
tất cả 1363391