TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Tổ chức Hội nghị kết nối tín dụng năm 2018
Đăng ngày: (14-09-2018); Số lượt đọc: 325
Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối tín dụng năm 2018
 

I. Mục đích, yêu cầu:

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, trao đổi thông tin, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông (BIDV Đắk Nông) để giúp các tổ chức, cá nhân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất nguyện vọng trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng nhằm mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường,… tạo việc làm cho lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và BIDV Đắk Nông tổ chức Hội nghị kết nối tín dụng năm 2018 với nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

II. Nội dung và phương pháp:

1. Nội dung:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và BIDV Đắk Nông báo cáo tóm tắt tình hình hỗ trợ cho vay nguồn vốn tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua và kế hoạch, định hướng phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp trong thời gian tới; giới thiệu các gói sản phẩm, dịch vụ cho vay đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương trong hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng; ký kết hợp tác, bố trí vốn vay giữa BIDV Đắk Nông với các tổ chức, cá nhân.

2. Phương pháp:

Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, lãnh đạo BIDV Đắk Nông và các đơn vị có liên quan (nếu có) đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân nhằm tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, cơ chế chính sách liên quan đến tín dụng.

III. Thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức:

1. Chủ trì Hội nghị:

* Chủ trì: Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo BIDV Đắk Nông.

2. Cơ quan tham mưu tổ chức: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BIDV Đắk Nông.

3. Thành phần đại biểu:

* Kính mời:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

* Mời:

- Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;

- Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã;

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

- Các cơ quan thông tấn báo chí: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Nông; Báo nhân dân thường trú tại Đắk Nông; Đài tiếng nói Việt Nam VOV thường trú tại khu vực Tây Nguyên; Thông tấn xã Việt Nam.

- Các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu và khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực vay vốn tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh (120 - 150 đại biểu, do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan mời).

4. Thời gian, địa điểm:

            - Thời gian: Khai mạc lúc 08h00, ngày 21 tháng 9 năm 2018 (thứ 6).

- Địa điểm: tại Hội trường BIDV Đắk Nông, tầng 4, đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

IV. Tổ chức thực hiện:

 Để Hội nghị tổ chức kịp thời, đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và BIDV Đắk Nông:

Chuẩn bị báo cáo công tác cho vay đối với khách hàng, doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại, cá nhân trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2018 và kế hoạch cho vay trong thời gian tới và chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị. Đồng thời, có trách nhiệm trả lời các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị có liên quan đến nội dung do đơn vị mình phụ trách.

Tham gia chủ trì Hội nghị và giao cho các đơn vị trực thuộc hệ thống của BIDV Đắk Nông tại các huyện, thị xã tham dự và mời 30 doanh nghiệp, cá nhân tham dự Hội nghị.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với BIDV Đắk Nông để tổ chức Hội nghị bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Mời 30 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn tham gia Hội nghị; chuẩn bị bài phát biểu (khai mạc, bế mạc) cho lãnh đạo tỉnh, dự thảo Thông báo Kết luận Hội nghị (nếu có). Chủ trì, dự thảo kịch bản Chương trình Hội nghị trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Khảo sát và tổng hợp ý kiến về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng.

3. Giao UBND các huyện, thị xã: khảo sát và mời 10 doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn tham dự; thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị trên Đài Phát thanh các địa phương để doanh nghiệp, cá nhân biết và tham dự (thời gian phát trước ngày diễn ra Hội nghị 05 ngày); đồng thời, tổng hợp các khó khăn, đề xuất của các doanh nghiệp, cá nhân về tín dụng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 19/9/2018.  

4. Giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Thông báo thông tin về Hội nghị đến các hội viên của mình để tham dự, tổng hợp danh sách, kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp, cá nhân về lĩnh vực tín dụng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 19/9/2018.   

V. Kinh phí tổ chức Hội nghị: Sử dụng nguồn kinh phí được cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018 (kinh phí hoạt động của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông), các nguồn kinh phí hợp pháp khác và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối tín dụng năm 2018, yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

File đính kèm:
Đắk Nông điện tử
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 40
ngày hôm nay 887
ngày hôm qua 1898
tuần này 6498
tất cả 634980