TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch
Đăng ngày: (11-06-2018); Số lượt đọc: 382
Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2373/UBND-KTKH về việc xử lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, cụ thể như sau:
 Căn cứ Luật Quy hoạch đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017; Công văn số 432/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc hướng dẫn triển khai các quy hoạch đang thực hiện mà chưa phê duyệt và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 900/SKH-THQH ngày 16/5/2018; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Dừng triển khai lập mới, điều chỉnh quy hoạch kinh tế xã hội các huyện, thị xã; các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm cấp tỉnh, cấp huyện. Các nội dung quy hoạch sẽ được tích hợp vào quy hoạch kinh tế xã hội của tỉnh theo quy định tại Điều 27, Luật Quy hoạch.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thu hút đầu tư, đối với một số dự án quy định phải có trong quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm thì cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cục bộ quy hoạch để các dự án triển khai thực hiện theo quy định.

            2. Dừng thực hiện các quy hoạch đang thực hiện lập, điều chỉnh mà không phù hợp với quy định tại Điều 5, Luật Quy hoạch và không thuộc đối tượng quy định chuyển tiếp các quy hoạch quy định tại Điều 59, Luật Quy hoạch; là đối tượng bắt buộc phải bãi bỏ trước ngày 31/12/2018 theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch; không phù hợp với thời kỳ quy hoạch của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh và không tương thích với thời kỳ quy hoạch quy định tại Luật Quy hoạch (danh sách cụ thể như Phụ lục số 01 đính kèm).

Các quy hoạch đang thuê tư vấn thực hiện hoặc đã hoàn thành chờ thẩm định mà phải dừng, yêu cầu chủ đầu tư lưu trữ thông tin để rà soát, cập nhật làm dữ liệu tích hợp vào quy hoạch kinh tế xã hội cấp tỉnh và để xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch (nếu còn phù hợp).

Riêng đối với Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 là quy hoạch cần thiết để thu hút đầu tư; do đó, giao Sở Công Thương làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương để xin ý kiến về việc tiếp tục thực hiện quy hoạch này nhằm phù hợp theo quy định tại Điều 59, Luật Quy hoạch.

            3. Đối với các Đề án, Dự án không phải là quy hoạch, các chủ đầu tư thực hiện thẩm định theo quy định hiện hành (danh sách cụ thể như Phụ lục số 02 đính kèm).

            4. Giao Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành, hướng dẫn các đơn vị tổ chức nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm chốt khối lượng thực hiện đến ngày 31/5/2018; báo cáo về Sở Tài chính trong tháng 6/2018 để thực hiện thanh toán.

            5. Đối với các quy hoạch: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đắk R’lấp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đắk Mil đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Krông Nô đến năm 2020, định hướng đến năm 2030:

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành quy hoạch chậm nhất đến ngày 30/6/2018 trình Sở Giao thông vận tải; nếu không hoàn thành đúng thời gian thì chốt khối lượng thực hiện đến ngày 30/6/2018 và thanh toán theo quy định.

- Trên cơ sở Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu và Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về trình tự lập, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các quy hoạch (Sở Giao thông vận tải thành lập Hội đồng thẩm định - Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Chủ tịch Hội đồng; tổ chức thẩm định; thực hiện Báo cáo thẩm định); chậm nhất đến tháng 10/2018 trình UBND tỉnh phê duyệt.

             Nhận được Công văn này, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
             
Xem file đính kèm ở dưới.
File đính kèm: 1. cv_2373.pdf (859.46 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 25
ngày hôm nay 85
ngày hôm qua 2180
tuần này 3112
tất cả 583519