TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
Đăng ngày: (17-03-2018); Số lượt đọc: 373
Ngày 01/3/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 904/UBND-CNXD về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, cụ thể:
 Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển về hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực:

- Theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến các đơn vị liên quan.

-  Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, không tuân thủ các nội dung tại Chỉ thị nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về những vi phạm (nếu có).

- Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung yêu cầu tại Chỉ thị nêu trên, đặc biệt là công tác công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và yêu cầu tại Mục 2 Phần I Chỉ thị trên, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, “quân xang, quân đỏ”, quây thầu, vây thầu, gian lận, cản trở,... căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang các dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các chủ đầu tư thực hiện những nội dung yêu cầu tại Chỉ thị nêu trên và các quy định khác có liên quan trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định. Khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng thì Sở có trách nhiệm xem xét, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo kết quả, tình hình triển khai thực hiện đấu thầu theo quy định.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình đăng ký chứng thư số và đăng tải thông tin theo quy định.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung qua mạng, thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế.

5. Kho bạc Nhà nước kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thanh toán vốn; không thực hiện cấp phát, thanh toán vốn đối với các gói thầu thực hiện không đúng quy định về đầu thầu.

File đính kèm:
Nguyễn Văn Công
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 29
ngày hôm nay 1202
ngày hôm qua 1442
tuần này 11479
tất cả 344673