TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Thông báo Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017
Đăng ngày: (10-12-2017); Số lượt đọc: 414
Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017.

Sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017; các báo cáo chuyên đề và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, UBND tỉnh thống nhất kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Tính đến hết tháng 11 và dự kiến cả năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội về cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch năm 2017. Trong đó có 14/16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chiếm 87,5%, 02/16 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch, chiếm 12,5% (tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%/KH 85%, tỷ lệ che phủ rừng 39,34%/KH 40,5%).

Các ngành, địa phương đã kịp thời thống kê thiệt hại, có phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 12.

Tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; quốc phòng - an ninh được bảo đảm; hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội được chú trọng, đặc biệt là chủ động ứng phó với cơn bão số 12.

Về cơ bản đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, khắc phục một số khó khăn để thực hiện đạt và vượt kế hoạch được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao năm 2017.

UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh; sự tham gia, hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh trong 11 tháng đầu năm.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên được chú trọng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Một số hoạt động nổi bật trong tháng như: Hoàn thành, trình HĐND tỉnh khóa III tất cả các nội dung do UBND tỉnh chủ trì dự kiến thảo luận, thông qua tại Kỳ họp thứ 5; rà soát tình hình thực hiện dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017; chú trọng công tác phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Công viên địa chất núi lửa Krông Nô; thăm, chúc mừng một số cơ quan, đơn vị và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Đó là:

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt kết quả chưa cao, chưa cung cấp đầy đủ thông tin, kiến thức, lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế để thuyết phục người dân tham gia.

- Công tác cải cách hành chính mặc dù có chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh đạt kết quả bước đầu, nhưng tình trạng giải quyết thủ tục hành chính phải qua nhiều tầng nấc vẫn chưa được chấn chỉnh, khắc phục triệt để; một số sở, ngành còn chưa ủng hộ mạnh mẽ và tạo điều kiện để thực hiện mục tiêu chung của tỉnh.

- Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số trường hợp kéo dài (đặc biệt là trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa) chưa được giải quyết dứt điểm.

- Việc thực hiện Kế hoạch 437/KH-UBND không đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra.

- Tình trạng tụ tập đông người để khiếu kiện vượt cấp, không đúng quy định thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp huyện, cấp xã vẫn chưa được xử lý nghiêm; chính quyền cơ sở chưa chú trọng tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết tận gốc; công tác tuyên truyền, thông tin cho dư luận về các vụ tụ tập, khiếu kiện sai quy định còn chưa được kịp thời,...

II. Một số nhiệm vụ cụ thể

Với những kết quả khả quan đã đạt được và những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là nhiệm vụ mà phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, trước mắt tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc, khẩn trương quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan khẩn trương giải ngân, thanh toán nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các sở, ngành tích cực hướng dẫn, hỗ trợ huyện, xã hoàn thành các tiêu chí liên quan đến ngành, đơn vị mình. Phấn đấu đạt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới nhưng phải bảo đảm chất lượng, bền vững, không chạy theo thành tích.

3. Các đơn vị, địa phương tăng cường, có giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

4. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có kế hoạch cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc chuẩn bị, xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại Kỳ họp thứ 5. Trong thời gian tới, yêu cầu các nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phải bảo đảm trình tự, thủ tục, bảo đảm về thành phần hồ sơ, tiến độ, chất lượng theo quy định.

Giao Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh. Việc báo cáo kết quả thực hiện cam kết tại phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh phải đi thẳng vào nội dung, cụ thể những việc đã làm được, những việc chưa làm được, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm trước nhân dân.

5. UBND thị xã Gia Nghĩa nghiên cứu kỹ ý kiến tham vấn của các sở, ngành và quy định hiện hành để thực hiện việc giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp kéo dài nhiều năm qua. Trường hợp có sai sót thì đề xuất khắc phục, sửa sai; thiếu chính sách theo quy định thì đề xuất giải quyết chính sách cho đầy đủ, thỏa đáng. Trường hợp đã thực hiện trình tự, thủ tục, chính sách theo đúng quy định mà không tuân thủ thì kiên quyết cưỡng chế và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

III. Xử lý một số ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương

1. Về xử lý số cây thông chết dọc Quốc lộ 14: Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân.

2. Về chủ trương sáp nhập các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp ở cấp huyện, cấp xã: UBND tỉnh ủng hộ về nguyên tắc. UBND các huyện, thị xã tùy tình hình thực tế của địa phương để xây dựng Đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil. Giao UBND huyện Đắk Mil rà soát, lựa chọn nhân sự hợp lý, bảo đảm thuận lợi trong việc bố trí cán bộ khi sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

4. Về việc hỗ trợ các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch (ăn uống, lưu trú, giải trí,...) trong các dịp lễ, tết: Giao UBND thị xã Gia Nghĩa, UBND các huyện có liên quan tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp, người dân để đề xuất chính sách cụ thể, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trên đây là kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

File đính kèm: 1. vp_1016.pdf (1008.843 Kb)
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 102
ngày hôm nay 3715
ngày hôm qua 1452
tuần này 6490
tất cả 403508