TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017
Đăng ngày: (06-07-2017); Số lượt đọc: 295
Thông báo số 72/TB-UBND ngày 14/6/2017 về Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017

Ngày 14 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017 để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình hoạt động, kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 5 tháng đầu năm và ý kiến của doanh nghiệp, các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện; đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đồng ý với các nội dung đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 5 tháng đầu năm. Giao các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có liên quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đảm bảo đến kết quả cuối cùng. Những vướng mắc chưa được giải quyết đến kết quả cuối cùng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành, địa phương thì Thủ trưởng các đơn vị đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc của các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thời gian thực hiện: trong tháng 7/2017.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị riêng với các Ngân hàng thương mại tại tỉnh và các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn đối với doanh nghiệp trong thời gian vừa qua. Thời gian thực hiện: trong tháng 7/2017.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc, giám sát và báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện của các đơn vị.

5. Đối với khó khăn vướng mắc cụ thể của các doanh nghiệp: giao các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện, xử lý đến kết quả cuối cùng (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

6. Giao Sở Nội vụ theo dõi kết quả xử lý của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã để đánh giá thi đua năm 2017.

Trên đây là kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017. Yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

File đính kèm: 1. 72_tbubnd.pdf (1411.937 Kb)
DPI Dak Nong
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 65
ngày hôm nay 172
ngày hôm qua 1500
tuần này 3352
tất cả 92386