TIN TỨC
Trang chủ  Thông tin chỉ đạo, điều hành Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo một số vấn đề liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm giải quyết
Đăng ngày: (12-05-2017); Số lượt đọc: 939
Ngày 09/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 849/TB-SKH-VP về 849/TB-SKH-VP về một số vấn đề liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm giải quyết.

Căn cứ Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông;

Thực hiện Công văn số 2239/UBND-NC ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo công khai quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính và danh sách công chức có liên quan đến việc chỉ đạo, tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

            I. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Kể từ ngày 15/5/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông là nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

2. Các thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng các hình thức sau:

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích, gửi đến địa chỉ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông; Địa chị: Đường Điểu Ông, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông;

- Đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp: Nộp qua mạng tử trên Cổng đăng ký doanh nghiệp Quốc gia tại địa chỉ:

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

3. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp xem chi tiết thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, tải biểu mẫu đối với từng thủ tục tương ứng trên Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ:

skhdt.daknong.gov.vn hoặc daknongdpi.gov.vn

II. Danh sách cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bà Trần Thị Dịu

Chuyên viên

0941.336.689

2

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên

0935.938.866

II. Danh sách những người có thẩm quyền giải quyết công việc:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực chỉ đạo/giải quyết

Điện thoại

1

Ông Lưu Văn Trung

Giám đốc

Chỉ đạo giải quyết tất cả các lĩnh vực

0913.381.177

2

Ông Lê Văn Quang

Phó Giám đốc

Chỉ đạo về công tác cải cách hành chính

0913.435.304

3

Ông Phạm Tuấn Anh

Phó Giám đốc

Chỉ đạo giải quyết lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Đăng ký doanh nghiệp

0913.477.586

4

Ông Dương Minh Châu

Trưởng phòng Tổng hợp -Quy hoạch

Giải quyết hồ sơ về lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và lĩnh vực quy hoạch

0985.840.066

5

Ông Nguyễn Quốc Dũng

Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

Giải quyết hồ sơ về lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

0905.290.111

6

Ông Hồ Kỉnh

Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Giải quyết hồ sơ về lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

0982.088.158

7

Ông Đinh Ngọc Nhân

Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

Giải quyết hồ sơ về lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

0905.471.965

8

Ông Nguyễn Văn Công

Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

Giải quyết hồ sơ về lĩnh vực Đấu thầu

0903.563.499

 


III. Danh sách những người có trách nhiệm, nghĩa vụ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực giải quyết

Điện thoại

1

Ông Lưu Văn Trung

Giám đốc

Tất cả các khiếu nại, tố cáo

0913.381.177

2

Ông Nguyễn Anh Sơn

Chánh Thanh tra

Tất cả các khiếu nại, tố cáo

0977.617.598

            Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; có thể trực tiếp gặp người có trách nhiệm tại bộ phận tiếp công dân; gửi đơn, thư theo đường bưu điện đến những người có trách nhiệm theo danh sách được công bố nói trên hoặc gửi đơn, thư tại thùng thư góp ý tại trụ sở cơ quan.   

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông thông báo đến cá nhân, tổ chức và  doanh nghiệp về toàn bộ các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính và danh sách công chức có liên quan đến việc chỉ đạo, tham gia giải quyết công việc đối với những lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông để biết và thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc./.
File đính kèm:
DPI Dak Nong
Tin khác
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 41
ngày hôm nay 1085
ngày hôm qua 1442
tuần này 11362
tất cả 344556