Chuyên đề

Đắk Nông - Mùa bơ chín 2018

Đề án Tổng thể Chương trình “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018
Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Tổng thể Chương trình “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018

Đắk Nông là tỉnh có diện tích và sản lượng bơ lớn của cả nước, với diện tích ước tính hơn 1.500 ha và năng suất bình quân từ 10 - 15 tấn/ha. Diện tích bơ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng cây ăn quả trên địa bàn. Bơ Đắk Nông đã từng bước đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018 là sự kiện tôn vinh trái bơ lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Nông. Chương trình góp phần rất lớn trong việc quảng bá sản phẩm bơ Đắk Nông đến người tiêu dùng và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trong và ngoài nước, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thế mạnh, tiềm năng của tỉnh.

Từ trước đến nay, cây bơ và sản phẩm bơ của tỉnh Đắk Nông chưa tạo dựng được thương hiệu trên thị trường, vì chủ yếu người dân bán qua thương lái. Bên cạnh đó, người nông dân trồng bơ và thương lái mua bơ chưa chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Đầu ra của sản phẩm lại chưa ổn định, thiếu sự liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Giá sản phẩm hàng hóa còn thấp, không ổn định… Vì vậy, sự kiện “Đắk Nông - Mùa bơ chín” năm 2018 được tổ chức sẽ góp phần lớn trong việc quảng bá thương hiệu cho sản phẩm bơ Đắk Nông đến người tiêu dùng. Đây còn là cơ hội để kết nối, hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp thu mua, chế biến, người sản xuất và các kênh tiêu thụ sản phẩm bơ trên địa bàn.

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU

 

1. Mục tiêu

Với mục tiêu quảng bá sản phẩm “Bơ Đắk Nông” đến người tiêu dùng, nâng cao giá trị trái bơ đối với người sản xuất và kinh doanh bơ, khẳng định vị thế bơ Đắk Nông nói riêng và vị trí quan trọng của mặt hàng bơ Việt Nam nói chung trên thị trường thế giới;

Tạo điều kiện cho các tổ chức, trang trại, hộ gia đình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh về cây bơ nói riêng và các loại nông sản nói chung, trao đổi thông tin thị trường, chia s kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thu mua, chế biến và các kênh tiêu thụ sản phẩm bơ trong và ngoài nước;

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh cuộc vận đng “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Tìm kiếm và tuyển chọn những cây giống Bơ ngon, chất lượng, năng suất cao làm giống đầu dòng để đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời, kết hợp quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Nông nhằm xúc tiến kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Chương trình phải đúng theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy Đắk Nông và UBND tỉnh Đắk Nông.

Các hoạt động Chương trình phải bám sát mục tiêu, thật sự ấn tượng, thiết thực, hiệu quả tạo không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; chú trọng tới sự tham gia của người dân với tư cách là chủ thể của Chương trình.

Công tác tổ chức phải đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả; đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, kịp thời của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan ngoài tỉnh.

3. Lợi ích mang lại từ Chương trình

3.1. Về kinh tế:

- Nâng cao giá trị sản phẩm Bơ Đắk Nông, góp phần định vị và xây dựng thương hiệu Bơ Đắk Nông.

- Kích cầu các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh Đắk Nông; thúc đẩy tiêu dùng bơ đối với thị trường trong nước; là cơ hội để các nhà lãnh đạo, quản lý ngành hàng Bơ Việt Nam cũng như các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bơ thảo luận, thống nhất biện pháp gia tăng giá trị xuất khẩu và từng bước xây dựng sản phẩm quốc gia, thương hiệu quốc gia.

- Cơ hội tìm kiếm đối tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông và liên kết vùng Tây Nguyên.

3.2. Về văn hóa, xã hội: Cơ hội giới thiệu, quảng bá, tiềm năng du lịch, hình ảnh con người vùng đất Đắk Nông đến bạn bè trong nước và quốc tế.

 

PHẦN II: NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu tổ chức thành công Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018, tạo điều kiện thuận lợi để quảng bá sản phẩm bơ Đắk Nông đến người tiêu dùng và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trong và ngoài nước, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, con người và văn hoá của Đắk Nông đến bè bạn trong và ngoài nước.

Chương trình “Đắk Nông - Mùa Bơ chín” năm 2018 gồm 05 sự kiện. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 19 - 22/7/2018. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến: 10.067.500.000 đồng (mười tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước: 327.500.000 đồng (ba trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn); Nguồn xã hội hóa: 9.740.000.000 đồng (chín tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Địa điểm dự kiến tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông, Hội trường nhà hàng Lodge hoặc Sơn Mã và Đảo nổi Hồ Gia Nghĩa, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, cụ thể với các sự kiện sau:

1. Chương trình khai mc, bế mc:

- L khai mc: Vào lúc 20 giờ 00, Th Năm, ngày 19/7/2018

- L bế mc: Vào lúc 20 giờ 00, Ch nht, ngày 22/7/2018

(Truyn hình trc tiếp ti Đo ni H Gia Nghĩa)

- Quy mô: Cp tnh, d kiến mi khong 1.000 đi biu, trong đó: mi Phó Thng Chính ph Trnh Đình Dũng; lãnh đo các B: Nông nghip và Phát trin nông thôn, Công Thương; UBND các tnh Tây Nguyên; S Nông nghip và Phát trin nông thôn các tnh Tây Nguyên, lãnh đo các tnh có trng Bơ như: Đng Nai, Bình Phưc, Bến Tre, Phú Yên, Đk Lk,….; các chuyên gia trong và ngoài nưc, các doanh nghip kết ni cung cu trong và ngoài nưc; nông dân các huyn và th xã Gia Nghĩa.

- Đa đim dự kiến: Đảo nổi H Gia Nghĩa, phưng Nghĩa Thành, th xã Gia Nghĩa, tnh Đk Nông.

- Chương trình khai mc: Truyn hình trc tiếp trên Đài truyn hình Vit Nam (D kiến mt trong các kênh sau: trên VTV1, VTV2, VTV5, VTV8), Đài Truyn hình các tnh Tây Nguyên.

- Chương trình bế mc: Truyn hình trc tiếp trên Đài truyn hình tnh Đk Nông.

- Đơn v ch trì: UBND tnh Đk Nông.

- Đơn v t chc thc hin: Công ty TNHH Đông Nam Media phi hp vi các S: Kế hoch và Đu tư, Văn hóa, Th thao và Du lch, Nông nghip và Phát trin nông thôn; Đài Phát thanh và Truyn hình tnh thc hin. Công ty TNHH Đông Nam Media ch đng xây dng đ án/kế hoch chi tiết (ni dung, l trình, thi gian thc hin, kinh phí, phân công nhim v,…) trình Ban t chc Chương trình xem xét phê duyt trưc ngày 12/4/2018 (thông qua S Kế hoch và Đu tư); Xây dng kch bn chương trình Khai mc, bế mc trình Ban t chc trưc ngày 30/04/2018 (thông qua S Kế hoch và Đu tư) đ xin ý kiến Ban ch đo chương trình.

- Kinh phí thc hin:

+ Tng kinh phí d kiến: 3,9 t đng (ba t chín trăm triu đng). Trong đó: Chương trình Khai mc (bao gm kinh phí công tác chun b, văn hóa, văn ngh, truyn thông, trưc trong và sau s kin,…) d kiến 2,9 t đng, Bế mc: 01 t đng.

+ Ngun kinh phí: 100% t ngun xã hi hóa.

2. Hi tho “Phát trin Bơ bn vng”:

- Quy mô: Cp tnh, d kiến khong 600 đi biu, trong đó: mi Phó Thng Chính ph Trnh Đình Dũng; lãnh đo các B: Nông nghip và Phát trin nông thôn, Công Thương; UBND các tnh Tây Nguyên; S Nông nghip và Phát trin nông thôn các tnh Tây Nguyên, lãnh đo các tnh có trng Bơ như: Đng Nai, Bình Phưc, Bến Tre, Phú Yên, Đk Lk ….; các chuyên gia trong và ngoài nưc, các doanh nghip kết ni cung cu trong và ngoài nưc; nông dân các huyn, th xã Gia Nghĩa.

- Thi gian: Vào lúc 08 gi 00, th Sáu, ngày 20/7/2018.

- Đa đim: Gia Nghĩa, Đk Nông (d kiến: Hi trưng Nhà hàng Lodge hoc Sơn Mã).

- Đơn v ch trì: UBND tnh.

- Đơn v t chc thc hin:

+ S Nông nghip và Phát trin nông ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan t chc thc hin.

+ S Nông nghip và Phát trin nông thôn ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan xây dng đ án/kế hoch chi tiết thc hin (ni dung, kinh phí, thi gian, l trình, phân công nhim v thc hin,…), trình UBND tnh trưc ngày 12/4/2018 (thông qua S Kế hoch và Đu tư) đ tng hp, trình UBND tnh phê duyt trưc ngày 20/4/2018.

- Kinh phí thc hin:

+ Tng kinh phí d kiến: 105.130.000 đng (Mt trăm l năm triu, mt trăm ba mươi ngàn đng).

+ Ngun kinh phí: Ngân sách nhà nưc.

 - Ni dung chính Hi tho:

+ Chiến lưc, đnh hưng phát trin Bơ bn vng trên đa bàn tnh;

+ Trao đi, gii đáp, chia s kinh nghim gia nhà nông, doanh nghip, nhà qun lý, nhà khoa hc.

3. Hi chợ thương mi, kết ni cung cu Bơ và các sn phm nông nghip:

- Khai mc: Vào lúc 08 gi 00, Th Năm, ngày 19/7/2018.

- Bế mc: Vào lúc 20 gi 00, Ch nht, ngày 22/7/2018 (hot đng duy trì đến hết 22 gi 00 cùng ngày).

- Quy mô: Cp tnh t 200 - 300 gian hàng, thành phn: Gian hàng các huyn, th xã và doanh nghip trong tnh; gian hàng các tnh trng bơ và các  loi trái cây đc sn các tnh khu vc Tây Nguyên, Tây Nam b, Đông Nam b; gian hàng ca các Công ty: Phân bón, Thuc bo v thc vt, Ging cây trng và thương mi, dch v ca các tnh, thành ph bn.

- Thi gian: T ngày 19 - 22/7/2018 (th Năm - Ch nht).

- Đa đim: Đo ni H Gia Nghĩa, phưng Nghĩa Thành, th xã Gia Nghĩa, tnh Đk Nông.

- Ni dung tp trung trưng bày, gii thiu sn phm Bơ và các sn phm nông nghip, công nghip, thương mi, dch v, gm:

+ Các loi Bơ ngon.

+ Các dây chuyn công ngh, máy móc thiết b h tr trng Bơ, thu hoch Bơ và trong sn xut nông nghip.

+ Các loi phân bón, thuc bo v thc vt cho cây Bơ và sn phm nông nghip khác.

+ Các sn phm khác liên quan đến Bơ

+ Các sn phm nông nghip.

+ Đ th công m ngh.

+ Các sn phm công nghip, thương mi, dch v.

+ Các sn phm đc trưng khác ca Đk Nông.

- V t chc gian hàng:

+ Gian hàng cho: UBND các huyn, th xã; h nông dân, hp tác xã, doanh nghip tham gia.

+ T chc khu vc tư vn cho nông dân v phương pháp trng trt Bơ sch và phương  pháp tái canh.

+ T chc khu m thc: B trí khu vc m thc vi các đc sn Đk Nông và giao lưu vi đc sn các vùng min khác đm bo m quan và hp v sinh.

+ T chc khu vc cho Hi thi Trái Bơ ngon:

- Đơn v t chc thc hin:

+ Công ty TNHH Đông Nam Media phi hp vi S Kế hoch và Đu tư và các đơn v có liên quan thc hin.

+ Công ty TNHH Đông Nam Media ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan xây dng đ án/kế hoch chi tiết (ni dung, kinh phí, thi gian, l trình, phân công nhim v thc hin, thiết kế gian hàng tiêu chun, sơ đ khu vc gian hàng theo tng lĩnh vc,…) trình UBND tnh phê duyt trưc ngày 12/4/2018 (thông qua S Kế hoch và Đu tư).

- Kinh phí thc hin:

+ Tng kinh phí d kiến: 3,6 t đng (ba t sáu trăm triu đng).

+ Ngun kinh phí: kinh phí xã hi hóa và kinh phí hp pháp khác (h tr t B Nông nghip và Phát trin nông thôn).

4. Hi thi “Trái Bơ ngon” lng ghép vi Hi chợ thương mi, kết ni cung cu Bơ và các sn phm nông nghip:

- Khai mc: Vào lúc 08  gi 00, th By, ngày 21/7/2018.

- Quy mô: cp tnh, các huyn, th xã Gia Nghĩa, doanh nghip, hp tác xã, nông dân trong tnh Đk Nông; mi các tnh, thành có trng bơ tham d.

- Đa đim: Đo ni H Gia Nghĩa, phưng Nghĩa Thành, th xã Gia Nghĩa, tnh Đk Nông.

- Đơn v ch trì: UBND tnh

- Đơn v thc hin:

+ S Nông nghip và Phát trin nông thôn ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan thc hin.

+ S Nông nghip và Phát trin nông thôn ch đng xây dng đ án/kế hoch chi tiết (ni dung, Điu l cuc thi, tiêu chun, tiêu chí cht lưng bơ, kinh phí, thi gian, l trình, phân công nhim v thc hin,…) trình UBND tnh trưc ngày 12/4/2018 (thông qua S Kế hoch và Đu tư) đ tng hp, trình UBND tnh phê duyt trưc ngày 20/4/2018.

- Kinh phí thc hin:

+ Tng kinh phí d kiến: 23.370.000 đng (hai mươi ba triu ba trăm by mươi ngàn đng)

+ Ngun kinh phí: Ngân sách nhà nưc.

- Ni dung:

+ Các huyn, th xã và mt s doanh nghip, nông h mang sn phm tham gia Hi thi Trái Bơ ngon.

+ Ban Giám kho t chc đánh giá, chm đim các sn phm mang tham gia Hi thi.

+ Công b kết qu Hi thi.