Quy hoạch- kế hoạch

Tình hình kinh tế xã hội

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 và xây dựng Kế hoạch năm 2018
 BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017

và xây dựng Kế hoạch năm 2018

 


            I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2017:

1. Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 9,47%/KH 7,5%; trong đó: Lĩnh vực Nông nghiệp ước tăng 5,99%; Lĩnh vực Công nghiệp xây dựng ước tăng 26,23% (riêng công nghiệp tăng 35,4%); Lĩnh vực Dịch vụ ước tăng 7,25%; Thuế ước tăng 10,6%.

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 140%, nhờ vào đóng góp chủ yếu từ sản xuất Alumin và thủy điện. Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ, đồng thời đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhà máy luyện Nhôm. Thống nhất phương án quy hoạch Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan. Công tác thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp vẫn đạt thấp, hoạt  động của các nhà máy còn khó khăn, đóng góp vào ngân sách nhìn chung còn hạn chế.

3. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 407,8 ngàn tấn, tăng 1,7%, trồng mới trên 3.700 ha cây lâu năm. Kiểm soát tốt, khống chế kịp thời dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không để lây lan diện rộng. Công tác trồng rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Ưu tiên bố trí vốn để thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; kết quả năm 2017 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số lũy kế lên 10 xã/61 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Rà soát tiêu chí, cho phép 08/11 dự án tiếp tục đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Tuy nhiên, trong năm giá tiêu giảm sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người dân. Đàn gia súc, gia cầm còn biến động tương đối mạnh theo diễn biến của thị trường. Tình hình phá rừng vẫn diễn biến rất phức tạp, tăng 49% số vụ, tăng 151% diện tích. Cấp ủy, chính quyền cơ sở, các đơn vị chủ rừng trách nhiệm chưa cao, một số đối tượng và bộ phận người dân không chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ rừng. Ngoài ra, cơ chế quản lý, giao khoán bảo vệ rừng còn nhiều sơ hở; Quản lý rừng chưa gắn chặt với quản lý đất đai và dân cư.

4. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 15%. Xuất khẩu ước đạt 988 triệu USD, tăng 51%;  Nhập khẩu ước đạt 186 triệu USD, tăng 66%. Nhu cầu hàng hóa của người dân được đảm bảo, triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 300 nghìn lượt, tăng 20%. Tiếp tục quy hoạch Công viên địa chất núi lửa Krông Nô.

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã ước đạt 13.280 tỷ đồng, tăng 24%. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 là 1.478,7 tỷ đồng; Ước giải ngân đạt 95% kế hoạch, tăng 5%. Công tác thẩm định chủ trương đầu tư dự án được kiểm soát chặt chẽ về quy mô, hiệu quả kinh tế - xã hội, xác định rõ nguồn vốn đầu tư. Các dự án ODA triển khai bảo đảm theo tiến độ.

6. Triển khai xây dựng 150 công trình giao thông, nhựa hóa được 70km đường, nâng tỷ lệ nhựa hóa đường tỉnh từ 57% lên 59%. Cơ bản hoàn thành dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa. Hoàn thiện xây dựng đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Đắk Nông, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý I/2018. Tỷ lệ số thôn, buôn có lưới điện đạt 99%, tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 97%. Lập đề xuất hồ sơ đăng ký đầu tư dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2015-2020 sử dụng nguồn vốn do ADB tài trợ. Triển khai sửa chữa lớn 11 công trình thủy lợi và khởi công mới thủy lợi Suối Đá.

7. Thu ngân sách đạt khá, ước đạt 1.850 tỷ đồng, đạt 112% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 5.696 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; nhìn chung, dự toán chi năm 2017 được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán, tập trung trả nợ vay, bảo đảm kịp thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng dư nợ đạt 21 nghìn tỷ đồng, tăng 20%, đây là nguồn lực quan trọng để các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,71%.

8. Trong năm có 476 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 31%, vốn đăng ký đạt 1.770 tỷ đồng, tăng 40%. Số doanh nghiệp tự nguyện giải thể tăng 52%; số doanh nghiệp tự nguyện tạm ngưng hoạt động tăng 38%; phần lớn những doanh nghiệp giải thể, tạm ngưng là những doanh nghiệp có quy mô vốn siêu nhỏ, không thể cạnh tranh. Cấp 18 chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư 2.092 tỷ đồng. Tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đã thường kỳ trao đổi, trực tiếp xử lý khó khăn cho doanh nghiệp. Nhìn chung, tuy đã triển khai nhiều biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, đất đai, công nghệ... nhưng hiệu quả còn thấp, thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm.

9. Tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt; Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản đến năm 2020; Lập danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đến năm 2020. Tuy nhiên, thực hiện Kế hoạch 437 về bố trí sử dụng 63 ngàn hecta đất tiếp tục chậm, quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc.

10. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước cũng như của địa phương. Tổ chức thành công liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai sâu rộng. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh, tổ chức một số giải thể thao tiêu biểu. Tăng cường công tác huy động xã hội hóa thể dục thể thao, đầu tư cơ sở hạ tầng thể thao, đạt hiệu quả khá.

11. Quy mô ngành giáo dục tiếp tục phát triển, hiện toàn tỉnh có 394 cơ sở giáo dục; công nhận thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia/KH 8 trường, vượt KH, nâng lũy kế có 107 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành năm học 2016-2017 đúng tiến độ. Tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 an toàn, hiệu quả, nghiêm túc và đúng quy chế. Triển khai năm học mới 2017-2018 đảm bảo quy định, hiệu quả. Tăng cường chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nơi quản lý thu chi chưa chặt chẽ, thu trái quy định. Các quy định mới về mua sắm trang thiết bị tập trung, gây nhiều chậm trễ cho công tác thay thế, nâng cấp trang thiết bị dạy học tại cấp cơ sở.

12. Công tác khám chữa bệnh được nâng cao, công suất sử dụng giường bệnh đạt 82%. Tập trung giám sát, ngăn chặn kịp thời các mầm mống dịch, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua một năm triển khai Chương trình hợp tác với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực, triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, thu hút bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện. Tuy nhiên, nhìn chung nhân lực y tế thiếu về số lượng, một bộ phận còn hạn chế về chất lượng; trình độ chuyên môn và trang thiết bị tại tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh tại chỗ của người dân.

13. Thực hiện tốt và kịp thời các hoạt động an sinh xã hội. Tổ chức thành công các hoạt động chủ điểm của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và Lễ tưởng niệm và đặt Bia tưởng niệm các chiến sĩ tham gia chiến đấu, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ khai thông đường Hồ Chí Minh. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ước hộ nghèo toàn tỉnh chiếm 16,59%, giảm 2,61%/KH 2%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ 45,91%, giảm 7,88%/KH 5%. Tình trạng tai nạn trẻ em, đuối nước gia tăng, việc tuyên truyền thực hiện các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn hạn chế.

14. Tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho 18 ngàn lượt người. Tổ chức tư vấn hỗ trợ việc làm cho 5.186 lượt người. Xét duyệt cho vay 365 dự án tạo việc làm. Các cơ sở nghề toàn tỉnh tuyển sinh được 4.385 người học nghề các cấp/KH 3.800 người. Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng công tác đào tạo nghề vẫn chưa cao, chưa kết nối được với các doanh nghiệp để đảm bảo có việc làm lâu dài sau đào tạo nghề.

15. Phát thanh, truyền hình, báo chí chủ động định hướng tuyên truyền, thông tin các sự kiện nổi bật của tỉnh và đất nước. Định kỳ tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề dư luận quan tâm. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi, tất cả các cơ quan đều sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản trong công tác chuyên môn, chủ yếu các văn bản đều được ký số. Triển khai 15 nhiệm vụ khoa học công nghệ, tổ chức các hội đồng đánh giá nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp.

16. Tập trung triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính theo hướng "Đơn giản hơn - Đúng hẹn hơn - Thân thiện hơn". Thực hiện cắt giảm trung bình 20% thời gian giải quyết đối với 266 thủ tục hành chính, số thủ tục thực hiện tại Trung tâm Hành chính công chiếm 34%. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế. Tuy nhiên, nhìn chung công tác cải cách hành chính hiệu quả đạt được chưa cao. Tình trạng chấp chấp hành sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh còn chưa nghiêm, hiệu quả còn thấp. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xử lý công việc chưa thường xuyên, chưa đến kết quả cuối cùng.

17. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao. Tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, công khai lịch tiếp công dân, chủ động tiếp công dân với nhiều vụ việc đông người, phức tạp. Tuy nhiên, đơn thư khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, cấp huyện nhưng vượt cấp vẫn còn nhiều. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn tồn tại một số vụ kéo dài, phức tạp; giải quyết chậm so với thời hạn quy định.

18. Thực hiện đồng bộ các chương trình chính sách về dân tộc, đạt hiệu quả. Phê duyệt, thực hiện chính sách cho 303 người có uy tín để vận động, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình hoạt động tôn giáo của chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong năm ổn định, giải quyết tốt các nhu cầu tôn giáo. Tổ chức thăm, chúc mừng các ngày lễ lớn của các tôn giáo chính đang hoạt động. Tuy nhiên, thực hiện giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc tại chỗ còn chậm, đời sống của đồng bào nhìn chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

19. Triển khai tốt và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại với tỉnh Mondulkiri, hợp tác kinh tế và đầu tư với các tỉnh, thành, các Lãnh sự quán và các công ty, tập đoàn lớn. Kỷ niệm thành công 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia với tỉnh bạn Mondulkiri, tình hình an ninh chính trị tỉnh bạn ổn định, đối ngoại thuận lợi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ cho thị xã Gia Nghĩa, huyện Cư Jút và 19 xã, kết quả đạt khá, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Hoàn thành việc tuyển chọn nhập ngũ năm 2017. Tập trung thực hiện công tác bảo đảm an ninh, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các hoạt động chính trị. Chủ động tấn công trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông.

            20. Đánh giá chung, trước diễn biến tình hình vừa thuận lợi vừa khó khăn đan xen, dưới với sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực, tạo được nhiều động lực phát triển cho cả giai đoạn 2016-2020. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt cao: 14/16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 87,5%; 02 nhóm chỉ tiêu không đạt chiếm 12,5%. Số chỉ tiêu đạt và vượt đạt cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó quá trình phát triển, còn tồn tại hạn chế lớn, cần tập trung khắc phục. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, là điều kiện tiên quyết để tiếp tục thực hiện thành công Kế hoạch phát triển năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020.

            II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018: Do điều chỉnh hệ số giá trung gian trong cách tính GRDP của Trung ương, thay đổi cơ bản đến số liệu xây dựng NQ 5 năm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về tăng trưởng kinh tế. Do đó, trong KH 2018, đề nghị giao 03 chỉ tiêu liên quan đến tăng trưởng kinh tế theo cả hai cách tính, để vừa đảm bảo bám sát, phấn đấu theo NQ 5 năm, vừa đảm bảo theo dõi thống nhất theo cách tính của cả nước:

- Tăng trưởng kinh tế: GRDP (giá 2010) tăng 7,15%. Khu vực Nông nghiệp tăng 5,97%; Khu vực Công nghiệp xây dựng tăng 9,4%; Khu vực Dịch vụ tăng trên 7,46%; Khu vực Thuế tăng trên 7,55% (Tăng trưởng kinh tế - theo hệ số cũ của NQ 5 năm: Tăng 7,52%).

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 47,83%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 16,94%; khu vực dịch vụ chiếm 32,34%; khu vực thuế chiếm 2,9% (Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - theo hệ số cũ của NQ 5 năm lần lượt là: 48,04%-15,37%-31,37%-5,21%).

- GRDP bình quân đầu ng­ười: Đạt 38,63 triệu đồng (GRDP bình quân đầu ng­ười - theo hệ số cũ của NQ 5 năm: Đạt 44,85 triệu đồng).

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 15.000 tỷ đồng.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 2.000 tỷ đồng.

- Tỷ lệ nhựa hoá đường toàn tỉnh đạt 61%; trong đó, tỷ lệ nhựa hóa đường huyện đạt 92%; Bảo đảm nguồn nước cho 76% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới; 88% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 96% hộ dân thành thị sử dụng nước sạch; 97,5% số hộ được dùng điện. Tỷ lệ thôn, bon, buôn có điện lưới Quốc gia 99%.

- Dân số bình quân 635 ngàn người, tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,1%; Số lao động được tạo việc làm 18 ngàn người; Đào tạo nghề cho 3,8 ngàn người; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

- 56,3% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; 84,9% dân số bảo hiểm y tế; 08 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 68% dân số trong độ tuổi học Trung học phổ thông đi học; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa 78%; Tỷ lệ thôn, bon, tổ dân phố văn hóa 73%; Xã, phường, thị trấn văn hóa 24,5%; Cơ quan đạt danh hiệu văn hóa 88,8%.

- Tỷ lệ che phủ rừng 40%; Có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 14 xã), mỗi xã đạt bình quân 12,5 tiêu chí trở lên.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu các ngành, lĩnh vực:

1. Tiếp tục triển khai theo tiến độ các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của HĐND tỉnh. Cụ thể hóa theo lộ trình Kế hoạch 5 năm vào kế hoạch năm 2018. Tổ chức, đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết phát triển 5 năm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tình hình khách quan có sự thay đổi, buộc phải điều chỉnh cho phù hợp, quyết liệt thực hiện thành công các Nghị quyết. Xây dựng đề cương và nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2035.

2. Tiếp tục huy động nguồn vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh, nhất là chế biến nông sản, chế biến sau nhôm, công nghiệp phụ trợ cho Alumin và nhôm. Chủ động nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà máy sản xuất, chú trọng đôn đốc các dự án trọng điểm về chế biến, điện năng lượng mặt trời. Chuyển đổi quy hoạch các cụm công nghiệp thiếu hiệu quả. Tập trung đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ; tạo mọi điều kiện để Nhà máy điện phân Nhôm đi vào hoạt động trong đầu năm 2019. Hỗ trợ nhà máy Alumin Nhân Cơ sản xuất ổn định, tăng sản lượng so với năm 2017.

3. Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Đề án quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Chuyển đổi hợp lý cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, ổn định diện tích cây trồng hiện có, tăng cường canh tác tiết kiệm nước, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cấp, cải tạo đầu tư mới các trình thủy lợi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp chống hạn cho cây trồng. Quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào, nhất là cây giống và phân bón, thuốc trừ sâu; chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý và bảo vệ rừng. Đẩy mạnh trồng rừng tập trung, chú trọng quản lý rừng để tái sinh tự nhiên. Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đồng thời lồng ghép với nhiều chương trình, dự án trên cùng một địa bàn nhằm xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả.

4. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ; thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đưa các sản phẩm của tỉnh vào hệ thống siêu thị toàn quốc. Kêu gọi đầu tư siêu thị, phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ. Bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến, quản lý thị trường chặt chẽ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Tiếp tục thu hút đầu tư để khai thác thế mạnh du lịch của địa phương, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Khảo sát, xây dựng hệ thống thông tin dịch vụ du lịch phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đề ra tại Nghị quyết số 19; Nghị quyết số 35 của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Các ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực thuế, đất đai, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan liên ngành trong công tác quản lý doanh nghiệp, thu hồi các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

6. Tiếp tục vận động tài trợ và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, NGO. Thu hút và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư FDI. Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nhất là các dự án hạ tầng đô th. Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Tăng nguồn thu, chống thất thu thuế, bồi dưỡng nguồn thu, tăng nguồn cho ngân sách cho chi đầu tư phát triển. Quản lý chi tiêu hợp lý, đúng chế độ. Thực hiện khoán chi hành chính sự nghiệp cho các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế, đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thu thuế, phí, thu nợ đọng thuế, duy trì hoạt động của 02 đoàn liên ngành chống thất thu ngân sách nhà nước và nợ đọng thuế.

7. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ của nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách và đối tượng xã hội. Huy động, ưu tiên nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chú trọng huy động doanh nghiệp. Thay đổi phương thức hỗ trợ hộ nghèo để người nghèo thật sự mong muốn và quyết tâm thoát nghèo. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

8. Tổ chức kiện toàn hệ thống y tế tuyến tỉnh, huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, trọng tâm là mở rộng và phát triển dịch vụ kỹ thuật cao. Tăng cường đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I, II thuộc các chuyên khoa cho tất cả các tuyến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, an toàn thực phẩm, xử lý chất thải tại các bệnh viện. Triển khai công tác phòng chống dịch chủ động, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch xảy ra.

9. Phát triển theo hướng chuẩn hóa toàn diện ở các cấp học, nhất là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc, giảm tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số bỏ học. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, gương mẫu và trách nhiệm nghề nghiệp. Kiểm tra, đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo chuẩn cán bộ quản lý, giáo viên. Chú trọng công tác an toàn học đường, giáo dục an toàn giao thông, tránh đuối nước và đào tạo kỹ năng sống. Chấn chỉnh công tác thu, sử dụng các khoản đóng góp tại các trường học.

10. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tuyên truyển thay đổi nhận thức xã hội về học nghề, lập nghiệp, thông tin hiệu quả hoạt động dạy nghề, kết quả đào tạo nghề. Thực hiện có hiệu quả các dự án vay vốn giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, tạo việc làm.

11. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; phát huy hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Điều tra, khảo sát di chỉ khảo cổ học trên địa bàn 04 huyện Đắk Glong, Tuy Đức, Krông Nô và thị xã Gia Nghĩa. Điều tra, xây dựng hồ sơ bảo tồn khẩn cấp dân ca M’nông trình Trung ương đưa vào di sản cấp quốc gia. Đôn đốc, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ IV năm 2018.

12. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng phát triển nông nghiệp sạch, an toàn; ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Triển khai thực hiện Dự án Chính quyền điện tử tỉnh Đk Nông, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bảo đảm thông tin liên lạc đặc biệt vào các dịp lễ lớn.

13. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quyết liệt bảo vệ rừng. Quyết liệt hoàn thành Kế hoạch 437 trước quý II/2018. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; ngăn chặn việc khai thác trái phép, lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường khả năng điều tiết các nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, tăng cường khả năng tích nước cho mùa khô; rà soát các dự án thủy lợi để bảo đảm an toàn trong mùa mưa, đồng thời bảo đảm nước tưới vào mùa khô.

14. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện ISO điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Không để các trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tăng cường cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để bảo đảm chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chủ động triển khai có hiệu lực, hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình, giải quyết khó khăn của doanh nghiệp và người dân đến kết quả cuối cùng. Nghiêm túc triển khai có kết quả tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

15. Thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác phát triển với tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành, các công ty lớn. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh cả về tiềm lực và thế trận, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, vùng biên giới. Hoàn thành kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ; hoàn thành các chỉ tiêu về động viên, xây dựng lực lượng, tuyển quân do Trung ương giao. Bảo đảm an ninh chính trị,chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông./.

Các bài viết khác

 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 52
ngày hôm nay 351
ngày hôm qua 1719
tuần này 4064
tất cả 632546