Triển khai NQ

Nghị quyết 01 của CP

Kế hoạch triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã
Kế hoạch số 26a/KH-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2017

Các bài viết khác

 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 37
ngày hôm nay 170
ngày hôm qua 2041
tuần này 8153
tất cả 247166